Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 30.08.2019 09:59 | brak komentarzy
Dodał: Łukasz Suma

Wprowadzanie dynamiczne

Wprowadzanie dynamiczne to przydatna funkcja, która pozwala zaoszczędzić czas w trakcie wykonywania rysunków i skutecznie przyśpieszyć proces projektowy.

Poniżej przedstawiono trzy główne powody, dla których warto używać dynamicznego wprowadzania danych w programie GstarCAD.

1. Szybsze wprowadzanie poleceń

Dzięki wprowadzaniu dynamicznemu można szybciej dodawać wybrane polecenia, wpisując i wyszukując dłuższe lub krótsze nazwy poleceń, bez konieczności odrywania wzroku od obszaru roboczego. Funkcja ta zastępuje wiersz poleceń i eliminuje konieczność wybierania komend z paska narzędzi.

Ponadto dynamiczne wprowadzanie danych może automatycznie uzupełnić nazwę polecenia. Gdy wpisuje się polecenie przy użyciu pola poleceń, wyświetlona zostanie lista wszystkich komend, których prefiks pasuje do wpisanego przez tekstu (wraz z ikonami ułatwiającymi ich rozpoznanie).

2. Elastyczne metody wyboru opcji poleceń

Program GstarCAD oferuje dwie elastyczne metody wyboru opcji poleceń.

1. Po wprowadzeniu polecenia należy wpisać literę odpowiadającą za dane polecenie i zatwierdzić za pomocą klawisza Enter. Wtedy podpowiedzi zostaną wyświetlone w polu poleceń.

2. Po wprowadzeniu polecenia trzeba użyć strzałek na klawiaturze, aby wybrać opcję, a następnie wcisnąć klawisz Enter. Przy wyborze dowolnej opcji zostanie ona obramowana.

Tą samą metodą, po naciśnięciu klawisza strzałki w prawo, można wybrać opcję za pomocą wskaźnika myszy. Warto zauważyć, że po najechaniu kursorem na opcję zostanie ona zaznaczona kolorem.

3. Indywidualne opcje wprowadzania dynamicznego danych

W oknie Ustawienia rysunkowe, w zakładce Wprowadzanie dynamiczne, dostępna jest opcja Pokaż dynamiczne podpowiedzi obok kursora. Jest ona domyślnie wybrana, ale jeśli usunie się jej zaznaczenie, podczas wykonywania polecenia podpowiedź dynamiczna będzie przypięta i będzie znajdować się z dala od wskaźnika myszy.

Po przypięciu pola wprowadzania dynamicznego, pole  to domyślnie staje się półprzeźroczyste. Na tym etapie można swobodnie przesuwać kursor po obszarze roboczym, ale gdy zostanie on przesunięty w obszarze pola wejścia dynamicznego, zostanie ono podświetlone. Co więcej, za pomocą kursora można wybrać opcję polecenia.

Jeżeli opcja Pokaż dynamiczne podpowiedzi obok kursora została już wybrana, można przeciągnąć za pomocą kursora podpowiedź dynamicznego wprowadzania w dowolne miejsce wokół obszaru roboczego. Po przeciągnięciu pola wprowadzania dynamicznego, zostanie ono podświetlone.

W oknie Ustawienia rysunkowe, w zakładce Wprowadzanie dynamiczne znajduje się opcja Automatyczny ENTER gdy słowo kluczowe jest zgodne. Pozwala ona na wpisanie litery odpowiadającej opcji, która ma być zaznaczona. Po wpisaniu litery nie trzeba używać klawisza Enter, gdyż opcja zostanie wybrana automatycznie.

Program GstarCAD 2019 można bezpłatnie pobrać i przetestować, korzystając ze strony dystrybutora.

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.