Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 04.06.2019 08:51 | brak komentarzy
Dodał: Łukasz Suma

Simcenter w ZA „Polna” S.A

Rozwiązanie Siemens PLM Software umożliwia Zakładowi Automatyki „Polna” S.A. przeprowadzanie zaawansowanych symulacji przepływów w projektowanych zaworach.

Zlokalizowane w Przemyślu Zakłady Automatyki „Polna” S.A. (ZA „Polna” S.A.) dostarczają na rynek zawory regulacyjne m.in. dla przemysłu energetycznego (elektrownie i elektrociepłownie), spożywczego oraz chemicznego.

Zamówienia klientów ZA „Polna” S.A. obejmują bardzo szeroki zakres urządzeń: od małych zaworów, gdzie przepływ jest regulowany elementami liczącymi dziesiąte części milimetra do dużych o średnicy DN450 (Rys. 1.). Odpowiedzią na złożoność i różnorodność realizowanych w zakładzie projektów jest nie tylko doskonalenie się analityków w posługiwaniu się narzędziami symulacyjnymi, ale także rozwój całego przedsiębiorstwa w kierunku nowych rozwiązań w regulacji przepływów. Wdrożenie oprogramowania Simcenter™ STAR–CCM+™ pozwoliło firmie przeprowadzać zaawansowane symulacje przepływu i zbierać szczegółowe informacje o zjawiskach przepływu w projektowanych zaworach, tym samym umożliwiając poszerzenie portfolio produktów i dotarcie do większej liczby klientów. Dlatego też ZA „Polna” S.A. planuje w dalszym ciągu rozbudowywać swój dział R&D.

Rys. 1. Zawór BR33-DN450 na instalacji w elektrowni w Egipcie

Trudne zadanie inżyniera

Produkowane w ZA „Polna” S.A. zawory regulują media ściśliwe i nieściśliwe, zapewniając właściwe ciśnienie gazów i różnego rodzaju cieczy, od wody, poprzez produkty chemiczne np. kwasy, a skończywszy na substancjach spożywczych, którymi mogą być płynne półprodukty w cukrowniach lub np. miód. Realizacje dostosowane są do warunków pracy zarówno pod kątem temperatury, jak i ciśnienia oraz przystosowane do specyfiki poszczególnych gałęzi przemysłu, tj: gazownictwa, petrochemii, energetyki, przetwórstwa spożywczego i innych.

„Jesteśmy przedsiębiorstwem, zorientowanym na realizację zaworów wykonywanych na indywidualne zamówienia klientów” – mówi Robert Busz, Senior Engineer w Dziale R&D ZA „Polna” S.A. „W większości branż naszych klientów wartości parametrów procesów przetwórczych są coraz bardziej wyśrubowane, co oznacza również zwiększenie wymagań dotyczących parametrów zaworów”.

Największym wyzwaniem dla inżynierów podczas projektowania zaworów regulacyjnych są zjawiska fizyczne towarzyszące przepływom gazów, par i cieczy przy dużych spadkach ciśnienia. Przepływy medium przez zawór od strony fizycznej wykazują podobieństwo do tych występujących w turbinach. Zjawiska zachodzące w zaworach to, podobnie jak w urządzeniach wyposażonych w turbiny: wysokie różnice temperatur, które generują ogromne naprężenia materiałowe. Przepływy objętościowe też są liczone w tysiącach metrów sześciennych.

Zarówno w przypadku turbin, jak i zaworów dochodzić może podczas przepływu do przemian fazowych. W zaworach szczególnie szkodliwa jest kawitacja. Kawitacja, flashing, przepływ dławiony i inne negatywne zdarzenia poważnie ograniczają możliwy obszar niezawodnych rozwiązań, powodując jednocześnie drgania, niestabilność, hałas, uszkodzenie elementów zaworu itp. Dla każdego takiego przypadku jest niezwykle ważne, by odpowiedzieć na takie pytania jak: Czy w projektowanym zaworze będzie zachodziła kawitacja? Czy odparowany obszar zablokuje przepływ w przypadku wzrostu spadku ciśnienia?

„Dopiero właściwe, uwzględniające wszystkie zjawiska fizyczne narzędzie do modelowania i analizy przepływów pozwoliło na pełny rozwój zdolności projektowych naszej firmy. Wdrożenie narzędzia Simcenter STAR-CCM+ pozwoliło nam projektować zawory w taki sposób, by uwzględnić wszystkie procesy zachodzące podczas przepływu w zaworze”– dodaje Bartosz Kochan, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych. „Implementacja Simcenter STAR-CCM+ zapewnia nam możliwość dokładnego przeanalizowania prawie wszystkich zjawisk pojawiających się w zaworach bez wykonywania ich prototypów”.

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.