Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Budowanie maszyn przemysłowych do indywidualnych zastosowań

Dzięki projektowaniu następnej generacji (Next Generation Design) producenci maszyn przemysłowych, niezależnie od skali ich działalności, są w stanie budować maszyny do indywidualnych zastosowań.

Świat ulega cyfryzacji. Nie oznacza to jedynie zmiany w sposobie wykonywania pracy, uczenia się, dokonywania zakupów czy korzystania z rozrywek. Oznacza to zmianę sposobu wytwarzania produktów. Obecnie nawet najmniejsi dostawcy maszyn powinni mieć zdolność budowania modułowych, konfigurowalnych i wielofunkcyjnych konstrukcji dopasowywanych do możliwości produkcyjnych oczekiwanych przez ich klientów. Jednak ten poziom elastyczności utrudnia powtarzalne wykorzystanie projektów, ponieważ każdy klient ma inne specyficzne wymagania, wskutek czego każdy projekt ma charakter indywidualny i jednorazowy. W jaki sposób można zwiększyć tę elastyczność bez zwiększania kosztów?

Producenci maszyn przemysłowych muszą mieć dodatkową możliwość pokazania klientom, jeszcze przed dostawą nowej maszyny, sposobu jej pracy i integracji z innymi systemami. W ten sposób mogą wykazać, że maszyna oferuje wysoką stopę zwrotu z inwestycji i niski całkowity koszt posiadania, do którego dążą wytwórcy produktów. Muszą oni zachować zgodność z coraz większą liczbą przepisów, które obejmują cały cykl życia maszyny, od efektywności energetycznej w użytkowaniu po możliwy koszt ponownego wykorzystania, przetworzenia lub utylizacji – oraz udokumentować, że wszystkie stosowne przepisy zostały spełnione. Ponadto, muszą oni posiadać zdolność do szybszego niż kiedykolwiek budowania i dostarczania tych konstrukcji, aby konkurować z nowymi niskobudżetowymi dostawcami na całym świecie, poświęcając jednocześnie czas na dokładne zrozumienie, czego potrzebuje klient i jak zamierza to wykorzystać.

Aby podołać tym wyzwaniom ze strony klientów, konkurentów i przepisów, producenci maszyn przemysłowych potrzebują zintegrowanych narzędzi, które eliminują działania partykularne, ponieważ brakuje czasu na projektowanie, budowanie i uruchamianie maszyny w oddzielnych krokach, które mają miejsce w różnych działach. Taki sekwencyjny proces nie tylko jest powolny; generuje również ryzyko utraty informacji i pojawiania się błędów za każdym razem, gdy projekt przechodzi z jednego działu do drugiego. Nie odzwierciedla też realiów nowoczesnej produkcji.

Konstrukcje stają się coraz bardziej złożone, mogą posiadać czujnik monitorowania pracy i wydajności maszyny, a połączone tworzą z wielu maszyn zintegrowany system produkcyjny, posiadając przy tym systemy sterowania oparte na oprogramowaniu, jak też fizyczne. Ta złożoność wpływa na konstrukcję fizyczną. Nie można tracić czasu w etapie końcowym na przeprojektowywanie części lub zespołu z powodu braku możliwości prawidłowego podłączenia przewodów i kabli. Gdy już testujemy rzeczywistą maszynę, jest zbyt późno, aby odkryć, na przykład to, że oprogramowanie sterujące nie uwzględnia ograniczeń mechanicznych.

W rzeczywistości tak znaczny udział oprogramowania, automatyzacji i elektroniki w nowoczesnych maszynach sprawia, że uzyskanie prawidłowej konstrukcji wymaga zastosowania mechatronicznej platformy projektowej, której funkcjonalność wykracza poza zwykłe mechaniczne projektowanie CAD. Rozwiązanie problemu będzie często wymagało umiejętności prowadzenia prac wielodyscyplinarnych w tym samym czasie. Można zatem zainwestować w nowe technologie cyfrowe w celu stworzenia magistrali cyfrowej, która łączy wszystkie działy uczestniczące w projekcie i obejmuje każdy etap zbierania wymogów i tworzenia specyfikacji, od projektowania i rozwoju poprzez produkcję i uruchomienie, aż po dostawę, obsługę i monitoring produkcji.

Digitalizacja umożliwia tworzenie cyfrowych wersji inteligentnych, połączonych, indywidualnie projektowanych maszyn, których oczekują klienci. Owe „cyfrowe bliźniaki” (ang. digital twins) stają się przydatne od razu, ponieważ można je wykorzystać do sprzedaży nowej maszyny jeszcze przed jej zbudowaniem. Po uzgodnieniu sprzedaży cyfrową kopię rzeczywistej maszyny można przekazać klientowi, aby mógł on przygotować jej instalację i integrację ze swoimi obecnymi systemami. Producent maszyn przemysłowych w tym czasie może natomiast użyć „cyfrowego bliźniaka” do szybszego budowania maszyn przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby błędów lub skali opóźnień w jej uruchomieniu – jest to możliwe, ponieważ posiadamy funkcjonalny model umożliwiający wspólną pracę zespołu mechanicznego, elektrycznego i automatyzacyjnego.

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.