Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 04.12.2018 09:22 | brak komentarzy
Dodał: Łukasz Suma

AM Process Simulation

Firma Siemens poinformowała o nowym rozwiązaniu służącym do przewidywania zniekształceń podczas drukowania 3D.

Produkt związany z symulacją procesu wytwarzania przyrostowego (AM Process Simulation) jest w pełni zintegrowany z kompleksowym rozwiązaniem Additive Manufacturing, które pomaga producentom w projektowaniu i drukowaniu w pełni użytecznych części. Opierając się na kompleksowej platformie innowacji cyfrowych firmy Siemens oraz portfolio Simcenter™, rozwiązanie AM Process Simulation wykorzystuje cyfrowego bliźniaka do symulacji procesu wytwarzania przed rozpoczęciem drukowania. W ten sposób przewiduje zniekształcenia powstające podczas drukowania i automatycznie generuje skorygowaną geometrię w celu skompensowania lub usunięcia tych zniekształceń. Symulacja ta ma pierwszorzędne znaczenie dla uzyskania właściwej jakości wydruku za pierwszym razem i jest niezbędna do osiągnięcia wydajności wymaganej dla w pełni uprzemysłowionego procesu wytwarzania przyrostowego.

„Korzystanie z rozwiązania Simcenter 3D AM Process Simulation w naszej firmie stanowi dopełnienie naszego obiegu pracy w ramach procesu wytwarzania przyrostowego”, powiedział Christoph Hauck, dyrektor zarządzający MBFZ toolcraft GmbH. „Dzięki testom w warunkach rzeczywistych zyskaliśmy pewność, że rozwiązanie Siemens AM Process Simulation pomoże nam w zapewnieniu wysokiej jakości wydruków”.

Metoda stosowana do łączenia kolejnych warstw wydruku 3D elementów metalowych zazwyczaj wymaga wysokiej temperatury. W miarę narastania warstw ciepło resztkowe może powodować wypaczenie części wewnątrz drukarki, powodując różne problemy, począwszy od uszkodzeń strukturalnych samej części, aż po zatrzymanie procesu drukowania. Powoduje to często, że wiele wydruków kończy się niepowodzeniem, a uzyskanie prawidłowego wydruku za pierwszym razem jest bardzo trudne. Symulacja procesu drukowania może pomóc w eliminacji tego rodzaju kłopotów. Nowy produkt do symulacji procesów firmy Siemens wspiera technologię druku proszkowego (Powder Bed Fusion). Rozwiązanie prowadzi użytkownika przez cały proces, pozwalając ocenić zniekształcenia, przewidzieć kolizje wtórne i obszary przegrzania oraz przekazując inne ważne informacje zwrotne z procesu drukowania.

Oprogramowanie AM Process Simulation oferuje możliwość iteracji kolejnych etapów projektowania z danymi uzyskanymi w wyniku symulacji. Zamknięta pętla zwrotna jest możliwa dzięki ściśle zintegrowanemu charakterowi platformy cyfrowej innowacji firmy Siemens. Utworzone dane symulacyjne zasilają cyfrowy wątek informacji, który informuje o każdym etapie procesu drukowania. Ten cyfrowy szkielet umożliwia systemowi opracowanie wstępnie skompensowanych modeli i, co ważniejsze, bezproblemowe wprowadzenie ich z powrotem do projektowanego modelu i procesów produkcyjnych bez konieczności dodatkowej translacji danych. Klienci potrzebują dziś tak wysokiego poziomu integracji, aby odnieść sukces w industrializacji procesu wytwarzania przyrostowego.

„To rozwiązanie jest najnowszym dodatkiem do naszej zintegrowanej platformy Additive Manufacturing, która pomaga klientom uprzemysłowić proces wywarzania przyrostowego poprzez projektowanie i drukowanie użytecznych elementów”, powiedział Jan Leuridan, starszy wiceprezes ds. rozwiązań do symulacji i testowania w Siemens PLM Software. „Dzięki połączeniu metod empirycznych i obliczeniowych możemy zwiększyć dokładność procesu symulacji, zasilając cyfrowego bliźniaka i pomagając klientom lepiej przewidywać ich rzeczywiste efekty procesu drukowania. Udowodniliśmy to w ciągu wielu miesięcy rzeczywistych testów z kilkoma wybranymi firmami, które jako pierwsze zdecydowały się zastosować tę technologię. Zapewnienie poprawnej geometrii i informacji zwrotnych w zamkniętej pętli pozwoli ostatecznie naszym klientom uzyskać lepsze wyniki w ramach procesu wytwarzania przyrostowego. Pomoże również osiągnąć doskonałe wydruki już za pierwszym razem, oraz realizować innowacyjne produkty dzięki tej technologi”.

Rozwiązanie AM Process Simulation będzie dostępne w styczniu 2019 roku jako część najnowszej wersji oprogramowania NX™ i Simcenter 3D. Więcej informacji na temat produkcji wysokiej jakości części w procesie wytwarzania przyrostowego, można uzyskać na stronie producenta.

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.