Korzystamy z cookies, więcej informacji »

Inteligentne projektowanie wg Siemensa

Niewiele osób myśli o koparkach, buldożerach i ciągnikach jako produktach innowacyjnych. Jednak te same technologie, które leżą u podstaw rozwoju dronów i samochodów autonomicznych, mogą służyć do usprawniania rozwoju ciężkich maszyn i oferowania użytkownikom kolejnych poszukiwanych przez nich funkcjonalności.

Inteligentne projektowanie stanowi siłę napędową wszystkich etapów cyklu życia tych produktów. Dane pozyskane w toku użytkowania maszyny leżą u podstaw innowacji, która:

  • Wspiera kompleksowe testowanie symulacyjne. Wraz ze wzrostem autonomii maszyn, liczba scenariuszy testów rośnie w postępie geometrycznym. Fizyczne rozruchy próbne są niepraktyczne; wirtualne gwarantują, że scenariusze o znaczeniu krytycznym są poddawane testom w sposób powtarzalny wraz z doskonaleniem projektów.
  • „Wprojektowuje” wysokiej wartości usługi, takie jak obsługa predyktywna, diagnostyka zdalna i indywidualizacja produktu. Inteligentne projektowanie wykorzystuje i śledzi funkcje zarówno mechaniczne, jak też te sterowane przez oprogramowanie. Staje się to ważne zwłaszcza pod kątem optymalnego serwisowania.
  • Automatyzuje zadania, które wcześniej wymagały ręcznej interwencji. Te ulepszenia kompensują braki w zakresie umiejętności i wiedzy u nowicjuszy i jednocześnie redukują zmęczenie, z którym borykają się doświadczeni operatorzy. Dodatkowo, pomagają one chronić maszyny poprzez mechanizm kontroli poleceń ręcznych w celu zapobieżenia przypadkowemu przeciążeniu lub innym uszkodzeniom.
  • Generuje stałe doskonalenie istniejących i nowych produktów. Globalne dane dostępne w czasie rzeczywistym mają pozytywny wpływ na etapy projektowania, rozwoju technologii i produkcji w ramach systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Niższe koszty, lepsze parametry

Komponenty konieczne do zapewnienia inteligentnego potencjału maszyny obejmują cyfrową symulację utworzenia „cyfrowego bliźniaka”, czujniki do testowania i monitorowania, sieć Internetu Rzeczy oraz oprogramowanie PLM służące do rozplanowania łączności i działań.

Czujniki podpięte pod „cyfrowego bliźniaka” przesyłają informacje o problemach z rzeczywistej maszyny i pozwalają na szybkie rozwiązanie problemu. „Cyfrowy bliźniak” zapewnia inżynierom również cyfrowe środki adaptowania funkcji mechanicznych, elektrycznych, oprogramowania, sterowania i hydraulicznych w procesie projektowania, szybszą walidację projektów i testowanie systemów z wyjątkową efektywnością i elegancją.

Czyniąc swoje maszyny inteligentniejszymi, producenci odnoszą korzyści w postaci redukcji całkowitego kosztu ich posiadania i eksploatacji. W przypadku wyrównywania nawierzchni drogi ekipa budowlana może uzyskać idealny poziom i pochyłość gruntu w trakcie tylko jednego przejścia. Wraz ze wznoszeniem się lub opadaniem gruntu czujnik w maszynie rozpoznaje jego poziom i opuszcza równiarkę tak, aby zachowywać współczynnik niwelacji.

Czujniki zbierają i analizują warunki pogodowe i terenowe, aby urządzenie mogło autonomicznie reagować na czynniki środowiskowe

W rolnictwie dodatki glebowe, genetycznie modyfikowane nasiona, lepsze strategie sadzeniowe i wysoce wydajne urządzenia praktycznie potroiły plony na przestrzeni minionych 60 lat.

Rolnikom zależy na utrzymaniu tego trendu i różnicy, która daje im przewagę na rynku. Holenderska firma AGCO wykorzystała technologię PLM Siemensa do zautomatyzowania regulacji wysokości wysięgnika, zminimalizowania drgań wysięgnika powodowanych przez pojazd i wydłużenia czasu przejazdu i dystrybucji nawozu na swoich opryskiwaczach roślin.

Wykorzystując dane sensoryczne i oprogramowanie PLM Siemensa, firma AGCO zaprojektowała zautomatyzowane i sterowane kabinowo urządzenia przystosowane do zróżnicowanych warunków polowo-terenowych i wysokości plonów. Regulacje wspomagają niedoświadczonych operatorów i umożliwiają farmerom wykonywanie prac w dokładny i wygodny sposób.

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.