Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 07.11.2017 23:00 | brak komentarzy

Nowy moduł w programie BiK X ‒ import z programu Soldis PROJEKTANT!

We współpracy z firmą Soldis przygotowaliśmy moduł BiK ImpEk Soldis, który umożliwia import podstawowych informacji o zbrojeniu konstrukcji żelbetowych zaprojektowanych przy pomocy programu Soldis PROJEKTANT.

Do programu BiK importować można::

 • mapy zbrojenia płyt,
 • zbrojenie belek i słupów.

BELKI I SŁUPY

Funkcjonalność pozwala przenieść do programu BiK projekt zbrojenia utworzony w programie Soldis. Importowane elementy zostają automatycznie narysowane w przekroju podłużnym i poprzecznym, wraz z prętami zbrojeniowymi. Utworzone zbrojenie jest rozumiane jako pręty programu BiK i może podlegać dalszej edycji, opisowi, czy zestawieniu.

Import z programu Soldis dotyczy:

 • zbrojenia głównego (pręty proste lub odgięte) z informacją o klasie stali i średnicach (z uwzględnieniem zadanych otulin),
 • zbrojenia poprzecznego z uwzględnieniem liczby cięć oraz klasy stali i średnic,
 • informacji o poszczególnych strefach zbrojenia poprzecznego,
 • geometrii przekroju i usytuowanie w nim zbrojenia podłużnego/poprzecznego,
 • klasy betonu z jakiego ma być projektowany element,
 • zbrojenia dla wielu elementów równocześnie (np. słupy i rygle).

Definicja zbrojenia w programie Soldis

Rysunek CAD: przekrój poprzeczny i podłużny elementów zbrojenia belki – po imporcie

MAPY ZBROJENIA PŁYT

Import map zbrojenia z programu Soldis umożliwia łatwe przeniesienie mapy zbrojenia do pliku dwg. Mapa, poza graficzną częścią, zawiera dodatkowe informacje ułatwiające zdefiniowanie zbrojenia powierzchniowego w BiK-u. Co więcej program umożliwia weryfikację, czy zadane zbrojenie jest wystarczające (z dokładną informacją o naddatku lub niedomiarze).

Zarządzanie widocznością importowanej mapy zbrojenia:

 • możliwość zdefiniowania kolorów w zależności od zapotrzebowania na zbrojenie,
 • trzy możliwości informacji tekstowej (pręty, mm2, cm2),
 • wstawianie legendy dla wygenerowanej siatki,
 • możliwość pracy tylko na wybranej części siatki.

Widok zaimportowanej siatki elementów skończonych oraz mapy zapotrzebowania zbrojenia

Łatwe tworzenie obwiedni stref:

 • dwie opcje definiowania obwiedni strefy (przekątna lub wierzchołki),
 • obwiednia zdefiniowana na dedykowanej warstwie,
 • obwiednia wyświetlana na wierzchu elementów co ułatwia znacznie późniejszą pracę

Sprawdzenie zbrojenia pomiędzy importowanym z programu a zdefiniowanym przez użytkownika:

 • sprawdzenie całej siatki lub jej fragmentów,
 • możliwość zdefiniowania koloru naddatku jak i deficytu.

Czyszczenie:

 • szybkie usunięcie elementów graficznych siatki (kreskowania, opisy, siatka).

Widok fragmentu płyty z prętami zbrojeniowymi, tabela zestawieniowa stali, lista „wyciągniętych” prętów

Wszystkie obiekty tworzone są w standardzie rodzajów linii, kolorów, nazw warstw zgodnym z przyjętym w programie BiK. Informacja o wymaganych prętach zbrojeniowych, opisy, teksty będą tworzone w odpowiednich skalach, zapewniających czytelne wydruki. Wszystkie elementy generowanego rysunku posiadają cechy takie, jak obiekty utworzone podczas standardowej pracy w programie BiK i podlegają edycji poleceniami programu BiK (jak również i systemu CAD). Oczywiście można wprowadzać nowe obiekty zgodnie z poleceniami i ze standardem BiK, a utworzone pręty zbrojenia mogą być automatycznie opisane i później "wyciągnięte" oraz zestawione. Przygotowanie i generowanie tabeli zestawień materiałów działa tak samo, jak dla wszystkich elementów BiK. W dalszej pracy w programie nie ma więc różnicy pomiędzy obiektami zaimportowanymi a utworzonymi przed, czy po imporcie.

Moduł BiK ImpEk Soldis jest dostępny dla nowej wersji programu BiK X (wraz z aktualizacjami) i czyta poprawnie dane eksportowane z programu Soldis PROJEKTANT z wersji późniejszych niż (8.8.15.

Więcej informacji na temat rozwiązania dostępnych jest na stronie poświęconej rozwiązaniu BiK.

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
 • oferty pracy
 • zniżki na książki
 • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.