Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 05.07.2017 08:10 | brak komentarzy
Dodał: Łukasz Suma

Wyniki badania DS

Dassault Systèmes poinformowało o wynikach badania dotyczącego statusu transformacji cyfrowej oraz zmian, jakie wywołuje ona w branży zarządzania aktywami i majątkiem.

Firma zleciła organizacji CREATE-Research przeprowadzenie badania wśród 450 managerów wyższego szczebla, zarządzających aktywami i majątkiem (ang. asset i wealth management) pod kątem transformacji cyfrowej dokonującej się w ich branży oraz tego, jak widzą jej perspektywy. Badania pokazało, że wykonują oni ostrożne kroki w kierunku digitalizacji, ale jednocześnie spodziewają się dużych zmian w tym zakresie w kolejnym dziesięcioleciu. Ci z nich, którzy już wdrożyli w swoich firmach rozwiązania cyfrowe zyskują dzięki nim przewagę konkurencyjną i większe zadowolenie swoich klientów. Raport został zaprezentowany podczas konferencji FundForum International, która odbyła się w Berlinie w dniach 12 — 14 czerwca 2017 roku.

Badanie, szczegółowo omówione w pełnym raporcie zatytułowanym „Digitalizacja zarządzania aktywami i majątkiem: obietnice i pułapki”, dostarcza informacji na temat: czynników mających decydujący wpływ na postępowanie procesu digitalizacji, obecny stan adopcji rozwiązań cyfrowych, elementów blokujących i ułatwiających wdrożenia, a także analizuje charakter następującej w branży zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i czynników sukcesu.

Najważniejsze wnioski przedstawione w raporcie:

  • Rosnące koszty, które wymuszają wzrost znaczenia wysokości wynagrodzenia i opłat, jako wyróżników wpływających na konkurencyjność; zwyżka nisko kosztowych funduszy pasywnych; pojawienie się na rynku kapitałowym firm fintech i internetowych gigantów, a także nowa generacja inwestorów biegłych w technologiach cyfrowych przyspieszają digitalizację.
  • 54% asset menedżerów wykorzystuje media społecznościowe, zaś 56% wealth menedżerów zaadoptowało nowe platformy cyfrowe; spośród ośmiu wymienionych w badaniu cyfrowych narzędzi blockchain był wybierany najrzadziej.
  • 80% asset menedżerów i 77% wealth menedżerów spodziewa się, że w przeciągu kolejnych dziesięciu lat digitalizacja częściowo lub w pełni zmieni ich branżę.
  • Większość przewiduje powstawanie aliansów z zewnętrznymi dostawcami technologii lub rozwijanie własnych platform; tylko niewielka liczba respondentów widzi możliwość zawłaszczenia tej niszy przez zewnętrznych dostawców
  • Firmy, które już wdrożyły narzędzia cyfrowe, odnotowują zmniejszenie kosztów operacyjnych, wzmocnienie pozycji rynkowej, wyższą wydajność, lepsze dostosowywanie się do zasad i regulacji rynku, a także zwiększoną satysfakcję klientów.

„Zachowanie klientów będzie czynnikiem, który w nadchodzących latach wymusi na branży zwrot w kierunku digitalizacji, a w efekcie spowoduje zmianę jej charakteru z określonej przez podaż (supply-led), na określoną przez popyt (demand-led)”, powiedział Amin Rajan, CEO CREATE-Research. „Oznacza to, że wealth management znajduje się na początku transformacji, sięgającej dużo dalej niż jakakolwiek inna transformacja, z jaką mieliśmy kiedykolwiek do czynienia w tej branży. W tym kontekście, digitalizacja  nie jest wyborem, to jedyna droga jaką możemy iść. Przyszłość należy do firm, z jasno nakreśloną wizją ich biznesu w cyfrowej erze”.

„Zleciliśmy przeprowadzenie tego badania, żeby sprawdzić jaki wpływ na branżę asset i wealth management będzie miała za dziesięć lat technologia cyfrowa oraz jaką rolę odegra w utrzymaniu lub zmianie modelu biznesowego firm działających na rynku kapitałowym”, powiedział Guillaume Dufour, wiceprezes Financial and Business Services Industry w Dassault Systèmes. „Dassault Systèmes będzie nadal wspierać instytucje finansowe w przejściu przez cyfrową transformację, oferując rozwiązania branżowe, takie jak ‘Innovation Factory’ służące do digitalizacji procesów, zarządzania, skracania czasu wprowadzania produktów i usług na rynek, a także zmniejszania kosztów wynikających z regulacji. A wszystko po to, żeby w efekcie firmy mogły lepiej obsługiwać swoich klientów”.

Raport „Digitalizacja zarządzania aktywami i majątkiem: obietnice i pułapki” powstał w oparciu o ogólnoświatowe badanie przeprowadzone wśród 458 asset i wealth menedżerów z 37 jurysdykcji prawno-podatkowych, regulujących działalność funduszy inwestycyjnych. Ogólna wartość zarządzanego przez nich portfela aktywów wynosi 32 bln dolarów.

Pełna wersja raportu znajduje się w serwisie Dassault Systèmes. Więcej informacji na temat rozwiązań firmy dla branży finansowej i business services jest dostępnych na jej stronach.

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.