Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 03.01.2017 06:57 | brak komentarzy
Dodał: Łukasz Suma

Simpoe-Mold

Simpoe-Mold to samodzielne narzędzie, które przeznaczone jest do symulacji wtrysku polimerów.

Dzięki Simpoe-Mold możliwe jest prowadzenie analiz całego procesu produkcji części z tworzyw sztucznych metodą wtryskową, począwszy od wypełniania gniazda formy, przez docisk, analizę odkształceń do analizy chłodzenia, wliczając analizę konformalnego (rys. 1.) układu chłodzenia.

Rys. 1. Rozkład temperatur na koniec fazy chłodzenia w formie do rozdmuchu butelek

Simpoe-Mold pozwala zidentyfikować już na wczesnym etapie projektowania potencjalne problemy dotyczące produkcji. W środowisku graficznym Simpoe-Mold można przestudiować alternatywne rozwiązania i ocenić bezpośredni wpływ modyfikacji na efekt końcowy, bez względu na złożoność modelu przygotowanego do analizy. Simpoe-Mold wykorzystuje się podczas optymalizacji poszczególnych faz procesu przygotowania produkcji wyprasek:

  • do optymalizacji konstrukcji wyrobu – przy analizie technologiczności konstrukcji wypraski i możliwości poprawnego wypełnienia w 100% gniazda dla otrzymania wypraski o oczekiwanych wymaganiach (rys. 2.),

Rys. 2. Analiza wypełnienia gniazda

  • do optymalizacji parametrów procesu – przy analizie wydajności produkcji ze względu na dostępny park maszynowy, czyli wtryskarki o określonych parametrach jak siła zamknięcia formy, ciśnienie wtrysku, maksymalną objętość wtrysku, etc. (rys. 3.),

Rys. 3. Optymalizacja parametrów procesu

  • do optymalizacji konstrukcji narzędzia – przy analizie bilansu cieplnego oraz doprowadzenia tworzywa do gniazd formy o określonej krotności wynikającej ze spełnienia parametrów procesu pod rygorem odpowiednich limitów czasowych (rys. 4.),

Rys. 4. Analiza układu chłodzenia

Simpoe-Mold umożliwia symulację procesu wtrysku każdego rodzaju części bez względu na geometrię, od prostej analizy technologiczności konstrukcji wyprasek i podstawowych analiz wypełniania gniazda po symulację bardziej zaawansowanych procesów, takich jak wtryskiwanie wspomagane gazem (rys. 5.), overmolding, wtryskiwanie wielomateriałowe, etc.

Rys. 5. Symulacja wtrysku wspomaganego gazem

Simpoe-Mold oferuje taką samą funkcjonalność tworzenia modelu elementów skończonych w każdym pakiecie. Jak pokazano na rys. 6. dysponujemy niezbędnymi narzędziami do przygotowania siatki MESH, które umożliwiają tworzenie, weryfikację jakości siatki oraz jej naprawę gdy zaistnieje taka potrzeba. Możliwe jest automatyczne zagęszczanie siatki tam gdzie geometria wypraski tego wymaga bądź też ręczne zagęszczanie przeprowadzane lokalnie np. dla dysz doprowadzających tworzywo do gniazda, które ze względu na kluczowy charakter ich funkcji dla całego cyklu wtrysku powinny mieć mniejsze wymiary elementów.

Rys. 6. Narzędzia do przygotowania modelu Mesh do symulacji

Model do symulacji możemy tworzyć na bazie siatki powierzchniowej, powłokowej oraz bryłowej z wykorzystaniem elementów tetragonalnych, heksagonalnych i hybrydowych, które łączą elementy pryzmowe przy powierzchni z tetragonalnymi wewnątrz. Model hybrydowy najlepiej oddaje specyfikę procesów zachodzących w wyprasce na styku ze ścianami gniazda formy (rys. 7.).

Rys. 7. Odzwierciedlenie procesów reologicznych na styku ścian gniazda z tworzywem za pomocą modelu hybrydowego

Dzięki dużej szybkości i łatwości użycia Simpoe-Mold, za pomocą kilku kliknięć można ocenić szereg scenariuszy w celu określenia optymalnego rozwiązania. Model układu do analizy procesu wtrysku możemy przygotować w Simpoe-Mold na różne sposoby.

Często stosowane w branży ale raczej niezalecane podejście to weryfikacja i potem ewentualna modyfikacja zaimportowanego do oprogramowania do symulacji wtrysku modelu 3d wykonanej już w programie CAD formy po to żeby zoptymalizować np. wydajność produkcji lub poprawić jej konstrukcję. Tym zagadnieniem jednak nie będziemy się tu zajmować.

Optymalnym podejściem pod względem czasu i kosztów przygotowania produkcji dla wtryskowni jest wykorzystanie wewnętrznych narzędzi dostępnych w aplikacji do symulacji wtrysku podczas tworzenia i modyfikacji modelu do symulacji z pominięciem na tym etapie oprogramowania CAD.

Za pomocą wbudowanych narzędzi do tworzenia siatki Mesh oraz do operacji na niej wykonywanych, takich jak powielenie w szyku prostokątnym lub kołowym, odbicie lustrzane, etc. oraz za pomocą narzędzi do tworzenia kanałów chłodzących i kanałów doprowadzających można z powodzeniem opracować pełny układ do symulacji z dokładnością zadowalającą pod kątem optymalizacji parametrów procesu i potem wg tych parametrów zoptymalizować konstrukcję formy. Przy pomocy trybu QuickFill, który stosowany jest w optymalizacjach wykorzystujących model powłokowy bardzo szybko uzyskujemy kierunek optymalizacji, a na koniec stosując hybrydowy model bryłowy wykonujemy bardzo dokładną symulację ostateczną, która ma służyć upewnieniu się, że optymalizacja została przeprowadzona poprawnie.

W ten sposób po wczytaniu powierzonego modelu 3d wypraski od początku budujemy model symulacji bezpośrednio w środowisku aplikacji do symulacji wtrysku oszczędzając dzięki temu nie tylko na kosztach prowadzenia prób i modyfikacjach fizycznego narzędzia ale także na kosztach projektowania oraz modyfikacji modelu 3d wyrobu i formy wtryskowej w środowisku CAD.

Cały artykuł w formacie pdf przedstawiający krok po kroku proces optymalizacji przygotowania produkcji dla wtrsykowni jako ebook można pobrać, rejestrując się pod tym adresem.

W ramach oferty specjalnej oferujemy pakiet Simpoe-Mold razem z rocznym maintenance w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Atrakcyjności ofercie dodają nagrane szkolenia z obsługi SimpoeMold, do których zawsze można wrócić lub przeszkolić nowych pracowników, samouczki oraz wsparcie przy wdrożeniu pierwszego projektu dołączane bezpłatnie przez softPORGRESS do standardowego maintenance.

Więcej informacji o ofercie można znaleźć na stronie softPROGRESS.


Oprogramowanie Simpoe-Mold zostało opracowane przez firmę SIMPOE i po przejęciu przez Dassault Systèmes S.A., dołączone do Portfolio SIMULIA® obok takich rozwiązań jak np. Abaqus. Żeby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu realistycznych symulacji z portfolio SIMULIA dla osiągnięcia wymiernych korzyści wynikających z realizacji celów biznesowych prosimy o kontakt z nami.

softPROGRESS jest jedyną firmą autoryzowaną przez Dassault Systèmes do dystrybucji oprogramowania Simpoe-Mold w wersji standalone w rejonie Europy Centralnej.

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.