Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 16.05.2010 16:07 | brak komentarzy

Lekcja 11 - Rysowanie stopy fundamentowej

 

 

Lekcja ta obrazuje, jak za pomocą kilku danych pobranych od użytkownika narysować złożony obiekt rysunkowy. Funkcje wykorzystane w bieżącym ćwiczeniu:

GetPoint do pobrania punktu początkowego -> varPtBazowy

GetDistance do pobrania szerokości rysowanego elementu (dblSzerokosc) oraz jego wysokości (dblWysokosc)

PolarPoint do wyliczenia współrzędnych punktów P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7.

Pozostałe wymiary oraz punkty wyznaczymy, korzystając ze zwymiarowanego rysunku zamieszczonego poniżej.


Rys. 1
Public Const dblcPI As Double = 3.1415923 Public Sub rys_stopy() 'Otwarcie procedury rys_stopy Dim dblWidth As Double 'Deklaracja zmiennej do przechowywania szerokości Dim dblHeight As Double 'Deklaracja zmiennej do przechowywania wysokości Dim varBasePoint As Variant 'Deklaracja zmiennej do przechowywania pkt bazowego Dim varPoints(0 To 7) As Variant 'Deklaracja zmiennych pozostałych punktów varBasePoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint (, "Punkt wstawienia:") 'Pobranie od użytkownika punktu wstawienia, 'w linii poleceń zostaje wyświetlona 'zachęta do wskazania punktu na rysunku varPoints(0) = varBasePoint 'Przypisanie pkt bazowego do zmiennej VarPoints(0) dblWidth = ThisDrawing.Utility.GetDistance (varBasePoint, "Podaj szerokosc:") 'Pobranie od użytkownika szerokości, 'w linii poleceń zostaje wyświetlona 'zachęta 'do podania szerokości dblHeight = ThisDrawing.Utility.GetDistance (varBasePoint, "podaj wysokosc:") 'Pobranie od użytkownika wysokości, 'w linii poleceń zostaje wyświetlona 'zachęta 'do podania wysokości

Wyliczenie pozostałych punktów przy pomocy metody PolarPoints

Składnia: Function PolarPoint(Punkt, Kąt As Double, Odległość As Double)

With ThisDrawing.Utility


Rys. 2
varPoints(1) = .PolarPoint(varPoints(0), 0, dblWidth) 'Pkt odniesienia = varPoints(0), kąt = 0, 'odległość = dblSzerokość


Rys. 3
varPoints(2) = .PolarPoint(varPoints(1), dblcPI / 2, dblHeight) 'Pkt odniesienia = varPoints(1), kąt = PI/2 , 'odległość = dblWysokosc


Rys. 4
varPoints(3) = .PolarPoint(varPoints(2), dblcPI, dblWidth / 3) 'Pkt odniesienia = varPoints(2), kąt = PI (180), 'odległość = dblSzerokość / 3


Rys. 5
varPoints(4) = .PolarPoint(varPoints(3), dblcPI * 3 / 2, dblHeight / 2) 'Pkt odniesienia = varPoints(3), kąt = (PI * 3) / 2, 'odległość = dblWysokość / 2


Rys. 6
varPoints(5) = .PolarPoint(varPoints(4), dblcPI, dblWidth / 3) 'Pkt odniesienia = varPoints(4), kąt = PI , 'odległość = dblSzerokość / 3


Rys. 7
varPoints(6) = .PolarPoint(varPoints(5), dblcPI / 2, dblHeight / 2) 'Pkt odniesienia = varPoints(5), kąt = PI / 2, 'odległość = dblWysokość / 2


Rys. 8
varPoints(7) = .PolarPoint(varPoints(0), dblcPI / 2, dblHeight) 'Pkt odniesienia = varPoints(0), kąt = PI / 2, 'odległość = dblWysokość End With 'Rysowanie stopy w oparciu o wyliczone punkty With ThisDrawing.ModelSpace Call .AddLine(varBasePoint, varPoints(1)) Call .AddLine(varPoints(1), varPoints(2)) Call .AddLine(varPoints(2), varPoints(3)) Call .AddLine(varPoints(3), varPoints(4)) Call .AddLine(varPoints(4), varPoints(5)) Call .AddLine(varPoints(5), varPoints(6)) Call .AddLine(varPoints(6), varPoints(7)) Call .AddLine(varPoints(7), varBasePoint) End With End Sub

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

AutoCAD 2018 PL
Andrzej Pikoń

Cena: 129.00 zł
Promocja: 77.40
kup na helion.pl
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie
Jesse Harrington Au, Emily Gertz

Cena: 39.90 zł
Promocja: 23.94
kup na helion.pl
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki
Andrzej Pikoń

Cena: 39.90 zł
Promocja: 23.94
kup na helion.pl