Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 10.05.2010 09:08 | brak komentarzy

Lekcja 14 - Przykłady praktyczne - modelowanie kurka

Podczas dzisiejszej lekcji prześledzimy proces projektowania zwykłego kurka do kranu. Będziemy musieli przy tej okazji wykazać się sprytem, ponieważ stworzenie pewnych detali naszego modelu nie będzie zbyt oczywiste. Poniższy rysunek pokazuje efekt finalny procesu projektowania.


Rys. 1

Na początku wykonamy prosty szkic i odpowiednio go zwymiarujemy.


Rys. 2

Następnie użyjemy narzędzia Pad w celu nadania szkicowi trzeciego wymiaru.


Rys. 3

Następnie użyjemy narzędzia Pocket w celu wycięcia otworu przechodzącego przez całą długość poprzednio utworzonego walca.


Rys. 4

Jak widać, łatwiejszą część projektu mamy za sobą - teraz przyszła pora na wykonanie wycięć pozwalających na ergonomiczne używanie naszego kurka. W tym celu wykonamy następujące czynności:

* Rysujemy trzy linie i wymiarujemy je w taki sposób, aby kąty pomiędzy nimi wynosiły 120 stopni.


Rys. 5
* Rysujemy okrąg o środku położonym koncentrycznie ze środkiem walca i odpowiednio go wymiarujemy.


Rys. 6
* W miejscach przecięć linii z narysowanym okręgiem kreślimy jednakowe okręgi i odpowiednio je wymiarujemy - możemy tu skorzystać z narzędzia Formula.


Rys. 7
* Usuwamy teraz ze szkicu wszystkie obiekty pomocnicze - linie oraz duży okrąg - i wychodzimy z modułu szkicowania.

Następnie możemy bez przeszkód użyć narzędzia Pocket w celu wykonania odpowiednich wycięć.


Rys. 8

Na zakończenie modelowania naszego obiektu dodajemy zaokrąglenia oraz usuwamy dolną ściankę kurka za pomocą narzędzia Shell. Jak widać, modele bryłowe w programie CATIA wykonuje się - można powiedzieć - intuicyjnie i nie nastręcza to większych problemów. Kolejne lekcje będą poświęcone modelowaniu powierzchniowemu.

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.