Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Dodano: 10.05.2010 09:12 | brak komentarzy

Lekcja 18 - Używanie narzędzi z grupy Operations część 2

 

Podczas ostatniej lekcji pokazałem, w jaki sposób wykonywać proste modyfikacje elementów powierzchniowych. Tym razem pójdziemy o krok dalej i spróbujemy zaprojektować model za pomocą kolejnych narzędzi z grupy Operations, kryjących się pod wspólnymi nazwami Fillets i Transformations.

Na początku zajmiemy się narzędziami z grupy Fillets. Za ich pomocą możemy znacznie skrócić czas wykonywania szkicu, ponieważ narzędzia te pozwalają na wykonywanie w edytowanych powierzchniach różnego rodzaju zaokrągleń. Aby nie przeciągać wstępu, proponuję wykonanie ćwiczenia, które pokaże, w jaki sposób korzystać z najczęściej używanych narzędzi tej grupy. A zatem do dzieła.

Poniższy rysunek przedstawia efekt finalny naszej pracy.


Rys. 1

Proponuję zacząć od narysowania pierwszego szkicu i nadania mu trzeciego wymiaru za pomocą narzędzia Extrude.


Rys. 2

To samo zróbmy z drugim szkicem.


Rys. 3

Następnie użyjemy narzędzia Shape Fillet,  aby oba elementy połączyć zaokrągleniem o zadanym promieniu. Klikamy ikonę narzędzia ...


Rys. 4

... po czym wskazujemy kolejne powierzchnie, które chcemy połączyć zaokrągleniem, oraz w oknie dialogowym narzędzia wpisujemy żądaną wartość zaokrąglenia.


Rys. 5

W razie kłopotów z zaokrągleniem zmieniamy orientację kierunków propagacji zaokrąglenia na przeciwną (klikając małe wektorki ).


Rys. 6

Po zatwierdzeniu wyboru nasz model powinien wyglądać następująco:


Rys. 7

Teraz zaokrąglimy proste krawędzie - w tym celu proponuję kliknąć ikonę narzędzia Edge Fillet...


Rys. 8

... i wskazać krawędzie, które chcemy zaokrąglić. Oczywiście, w otwartym oknie dialogowym narzędzia podajemy promień zaokrąglenia.


Rys. 9

W efekcie nasz model powinien wyglądać tak:


Rys. 10

Teraz skorzystamy z narzędzi zebranych w grupie Transformations, aby dokończyć tworzenie naszego modelu. Na początek narysujmy płaszczyznę, która posłuży nam do końcowego kształtowania modelu.


Rys. 11

Następnie utwórzmy powierzchnię obcinającą model bazowy z drugiej strony i również nadajmy jej trzeci wymiar przy użyciu narzędzia Extrude.


Rys. 12

Teraz za pomocą narzędzia Trim możemy obciąć wyjściowy model wzdłuż przygotowanych płaszczyzn cięcia. Całość powinna wyglądać następująco:


Rys. 13

Na zakończenie modelowania tego elementu proponuję jeszcze wykończenie dolnej podstawy przy użyciu poznanych narzędzi.


Rys. 14

W tak przygotowanym modelu powierzchniowym możemy wykonać kilka modyfikacji, stosując narzędzi Transformations. Zacznijmy zatem od obrotu naszego elementu. Obrót wykonujemy przy użyciu narzędzia Rotate, wskazując element, krawędź lub oś obrotu oraz kąt obrotu.


Rys. 15

Następną transformacją może być przesunięcie elementu przy użyciu narzędzia Translate - zasada postępowania jest taka sama jak w przypadku narzędzia Rotate.


Rys. 16

Dzięki poznanym narzędziom możemy tworzyć również szyki elementów, zaznaczając opcję Repeat object after OK.

Kolejną przydatną funkcją jest wykonanie kopii modelu względem elementu symetrii. Po kliknięciu ikony narzędzia Symmetry...


Rys. 17

... wskazujemy obiekt, który chcemy kopiować symetrycznie, oraz płaszczyznę lub prostą odbicia.


Rys. 18

Na tym chciałbym zakończyć dzisiejszą lekcję i, jak zwykle, proponuję przećwiczenie wszystkich omówionych narzędzi. Kolejne lekcje będą czerpały z tego, co do tej pory poznaliśmy, i będą opierały się na przykładach, nad którymi dotychczas pracowaliśmy. Proponuję zatem poświęcić chwilkę i przećwiczyć również te elementy, które nastręczały najwięcej kłopotów.

 

Dodaj komentarz
Żeby móc dodawać komentarze musisz być zalogowany.
Komentarze
Brak komentarzy.
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

AutoCAD 2018 PL
Andrzej Pikoń

Cena: 129.00 zł
Promocja: 90.30
kup na helion.pl
Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC
Przemysław Kochan

Cena: 99.00 zł
kup na helion.pl
ArchiCAD. Ćwiczenia praktyczne
Barbara Urbanowicz

Cena: 32.90 zł
kup na helion.pl