Korzystamy z cookies, więcej informacji »
AutoCAD Structural Detailing
Producent:
Autodesk
Data dodania:
26.02.2013
Typ:
Software

AutoCAD Structural Detailing to wydajne rozwiązanie do szybkiego i automatycznego opisywania i tworzenia szczegółowych rysunków warsztatowych konstrukcji ze stali i żelbetu. Program oparty jest na platformie AutoCAD i składa się z trzech modułów: Stal, Żelbet i Rysunki Szalunkowe.

Zastosowania

Moduł Stal

Projektant może stworzyć w 3D kompletny projekt konstrukcji stalowej od modelu ogólnego, poprzez połączenia spawane lub skręcane, pozycjonowanie i schematy montażowe, po dokumentację warsztatową.

Moduł Żelbet

Narzędzia dostępne w tym module umożliwiają stworzenie rysunków wykonawczych dowolnej konstrukcji żelbetowej.  Projektant, pracując w przestrzeni 2D, definiuje w uprzednio przygotowanym schemacie szalunkowym, parametryczne pręty zbrojeniowe, a następnie na tej podstawie zestawienia stali zbrojeniowej w sposób automatyczny.

Moduł Rysunki Szalunkowe

Służy do przestrzennego modelowania budynku żelbetowego i generowania rysunków szalunkowych. Rysunki szalunkowe mogą obejmować wybrane elementy, ich grupy, rzuty kondygnacji oraz przekroje pionowe budynku. Rysunki wygenerowane przez program, mogą zostać automatycznie wyeksportowane do modułu żelbetowego, stanowiąc podkład do wykonania rysunków zbrojenia konstrukcji.

Kluczowe funkcje

Moduł Stal:

 • Model 3D konstrukcji – Konstruktor, pracujący w programie, tworzy rzeczywisty trójwymiarowy model konstrukcji ze wszystkimi szczegółami, na podstawie którego generowana jest dokumentacja wykonawcza.
 • Połączenia parametryczne – W programie dostępnych jest około 60 typowych połączeń elementów konstrukcji stalowych, które znacznie przyspieszają pracę nad modelem i ułatwiają jego ewentualną późniejszą modyfikację.
 • Schematy montażowe – Schematy przedstawiające docelowe położenie poszczególnych elementów (pozycji) w konstrukcji stalowej.
 • Dokumentacja wykonawcza – Na podstawie modelu 3D konstrukcji, generowane są szczegółowe rysunki poszczególnych pozycji konstrukcji stalowej.  Jakakolwiek zmiana wprowadzona do modelu jest również odzwierciedlana w dokumentacji. Rysunki generowane są w oparciu o uprzednio zdefiniowany szablon rysunkowy uwzględniający m.in. odpowiednią normę rysunkową z właściwymi dla niej symbolami, stylami wypełnień itd.
 • Narzędzia do precyzyjnej obróbki elementów stalowych – Fazowanie, gięcie, docinanie, wydłużanie, otworowanie, spawanie czy też skręcanie to tylko niektóre z narzędzi, jakie można wykorzystać do modelowania nawet najbardziej nietypowych konstrukcji wykraczających poza ramy typowych połączeń czy konstrukcji parametrycznych. Dzięki nim, możliwości kształtowania geometrii są właściwie nieograniczone.
 • Normy projektowe – Program umożliwia projektowanie konstrukcji stalowych wg następujących norm projektowych:
  • Eurocode 3
  • polska norma PN-90/B-03200
  • francuska norma CM66
  • rosyjska norma SNiP II-23-81
 • Współpraca z Autodesk Revit Structure i Autodesk Robot Structural Analysis Professional – Konstruktor może zaimportować model 3D konstrukcji z Revit Structure w celu uzupełnienia go o połączenia i wygenerować dokumentację warsztatową.  Stworzoną konstrukcję można wyeksportować do Autodesk Robot Structural Analysis w celu dokonania analizy statyczno-wytrzymałościowej, weryfikacji przyjętych profili stalowych i wymiarowania połączeń (spawanych i śrubowych). Konstrukcje po obliczeniach i dokonanych zmianach (w tym między innymi gotowymi modelami połączeń)  można automatycznie uaktualnić w AutoCAD Structural Detailing.

Moduł Żelbet:

 • Automatyczne makra zbrojeniowe i szalunkowe – Użytkownik ma do dyspozycji szereg makr generujących zbrojenie wraz z szalunkiem w typowych elementach żelbetowych jak np. belki, słupy, schody itp., a także zestaw makr generujących deskowania typowych elementów żelbetowych.  Makra zbrojeniowe automatycznie tworzą dokumentację wykonawczą, przez co proces projektowy ulega znacznemu skróceniu. Rysunki wykonawcze tworzone są w oparciu o uprzednio zdefiniowany szablon projektowy uwzględniający odpowiednią, krajową normę rysunkową.
 • Parametryczne pręty i siatki zbrojeniowe – We wcześniej przygotowanym szalunku konstrukcji żelbetowej, projektant umieszcza parametryczne pręty zbrojeniowe lub siatki prętów.  Parametry definiowane podczas tworzenia i przypisane do prętów obejmują m.in. średnicę, otulinę, klasę stali itd. Ich wartości odzwierciedlone będą później w zestawieniach stali zbrojeniowej oraz opisach zbrojenia.
 • Automatyczne opisy i zestawienia – Opisy prętów/siatek, a także ich zestawienia, wczytują wartości odpowiednich parametrów prętów zbrojeniowych/siatek. W zależności od preferencji projektanta, konwencji przyjętej w biurze, parametr może być lub nie być uwzględniony w zestawieniu czy opisie. Jakakolwiek modyfikacja parametrów pręta/siatki będzie miała swoje odzwierciedlenie zarówno w opisach jak i zestawieniach.  Składnia etykiet jak i budowa tabeli mogą być dowolnie modyfikowane pod względem zawartości, czy wyglądu graficznego.
 • Szablony użytkownika – Każda pracownia konstrukcyjna ma swój własny styl tworzenia dokumentacji uwzględniający szereg różnych składników takich jak: style opisów, style wymiarowania, sposób graficznej reprezentacji obiektów, style tabel itd.  Program daje możliwość dopasowania wszystkich tych elementów wg własnego uznania i  zapisania ich w formie szablonu, który będzie mógł być wykorzystywany w każdym nowo rozpoczynanym projekcie. Wpływa to znacząco na kontrolę jakości i jednolitości dokumentacji wychodzącej z biura.
 • Normy projektowe i rysunkowe – Dokumentacja może być tworzona z uwzględnieniem ok. 20 norm projektowych (w tym norm: PN-84/B-03264, PN-B-03264:1999) oraz odpowiadających im normom rysunkowym (m.in. PN-ISO 4066:1194).
 • Współpraca z Autodesk Revit Structure i Autodesk Robot Structural Analysis Professional – Program pozwala na import danych o zbrojeniu zarówno z Autodesk Revit Structure jak i Autodesk Robot Structural Analysis Professional i na ich podstawie generuje rysunki wykonawcze.

Moduł Rysunki szalunkowe:

 • Model 3D – Konstruktor, pracujący w programie, tworzy rzeczywisty trójwymiarowy model konstrukcji, na podstawie którego generowana jest dokumentacja.
 • Dokumentacja wykonawcza – Program umożliwia automatyczną generację rysunków, w tym rysunki szalunkowe konstrukcji żelbetowych, rzuty, przekroje, elewacje, czy widoki aksonometryczne modelowanej konstrukcji. Można generować rysunki dla każdego obiektu, w tym dowolne przekroje wprowadzanych elementów.
 • Automatyzacja opisów – Program oferuje automatyczne pozycjonowanie elementów, automatyzację opisów i wymiarowania elementów, a ponadto po zmianie modelu 3D można automatycznie zaktualizować opisy i wymiary elementów na wygenerowanych już rysunkach.
 • Zestawienia – Zestawienia elementów (podsumowujące, szczegółowe itp.) mogą być generowane automatycznie w dowolnym momencie. Program oferuje przy tym dużą dowolność konfigurowania generowanych tabel zestawczych (aranżacje, zawartość, sposób drukowania itp.).
 • Współpraca z modułem Żelbet – Konstruktor może wysłać do modułu Żelbet rysunki szalunkowe elementów w celu wrysowania zbrojenia. Ponadto w przypadku eksportu typowych elementów jest możliwość użycia funkcji do ich automatycznego zbrojenia.
Firmy oferujące ten produkt
Nic nie znaleziono
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
 • oferty pracy
 • zniżki na książki
 • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

Kompendium SolidWorks
Rafał Łabudek

Cena: 149.00 zł
Promocja: 89.40
kup na helion.pl
AutoCAD 2023 PL
Andrzej Pikoń

Cena: 149.00 zł
Promocja: 89.40
kup na helion.pl
AutoCAD 2022 PL. Pierwsze kroki
Andrzej Pikoń

Cena: 49.00 zł
Promocja: 29.40
kup na helion.pl