Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Autodesk Robot Structural Analysis
Producent:
Autodesk
Data dodania:
26.02.2013
Typ:
Software

Autodesk Robot Structural Analysis Professional jest uniwersalnym i szybkim systemem obliczeniowym. Efektywne narzędzia siatkowania, możliwość wykorzystania analizy liniowej i nieliniowej oraz szeroka baza narodowych norm wymiarujących pozwalają na uzyskanie rezultatów obliczeń w bardzo krótkim czasie.

Zastosowania

Modelowanie konstrukcji inżynierskich i budowlanych

 • Możliwość wykonania modelu obliczeniowego nawet bardzo skomplikowanych obiektów inżynierskich.
 • Modele 2D i 3D konstrukcji prętowych (kraty, ramy, ruszty), powierzchniowych (płyty, ściany powłoki) i mieszanych.
 • Efektywna obustronna integracja z modelem w Autodesk Revit Structure.
 • Bogaty zestaw katalogów materiałów, profili i norm projektowych.
 • Możliwość szczegółowego dostosowywani modelu obliczeniowego.
 • Możliwość modyfikacji modelu na każdym etapie tworzenia i analizy konstrukcji.
 • Możliwość automatycznego generowania obciążeń klimatycznych i kombinacji według wybranych norm projektowych.

Analiza konstrukcji

 • Zaawansowane metody modelowania i automatycznego generowania siatek elementów skończonych.
 • Analizy liniowe i nieliniowe, dynamiczne i sejsmiczne.
 • Nowoczesne solwery obliczeniowe umożliwiające analizę bardzo złożonych modeli konstrukcji.
 • Różnorodne i elastyczne formy prezentowania wyników analiz (wykresy, tabele, rysunki).
 • Wymiarowanie elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych
 • Zintegrowane moduły umożliwiające projektowanie elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych (kilkadziesiąt międzynarodowych norm stalowych i żelbetowych)
 • Weryfikacja i optymalizacja elementów stalowych.
 • Weryfikacja i optymalizacja elementów drewnianych.
 • Weryfikacja połączeń stalowych.
 • Analiza zbrojenia płyt i powłok.
 • Analiza zbrojenia belek, słupów, ścian i fundamentów.
 • Generowanie rysunków zbrojenia elementów żelbetowych.
 • Szczegółowe notki obliczeniowe z informacjami o parametrach obliczeniowych i wzorach.
 • Możliwość eksportu rysunków zbrojenia do programu AutoCAD Structural Detailing – Żelbet.
 • Możliwość eksportu modelu konstrukcji stalowej do programu AutoCAD Structural Detailing – Stal.
 • Obsługa wielu języków (analizę można wykonać w jednym języku, a wyniki wygenerować w innym).

Kluczowe funkcje

Integracja z Autodesk  Revit Structure

Obustronna  współpraca między Autodesk Revit Structure oraz Autodesk Robot Structural Analysis Professional pozwala na przesyłanie danych o projektowanej konstrukcji, takich jak model analityczny obiektu, właściwości  materiałów wybrane w programie Autodesk Revit, obciążenia  wraz z kombinacjami, podpory oraz  przekroje elementów. Model może być przekazywany między aplikacjami z uwzględnieniem wszelkich zmian dokonywanych z poziomu obu tych programów.

Normy projektowe z całego świata

Użytkownik ma do dyspozycji ponad 60 baz danych z profilami konstrukcyjnymi i materiałami oraz ponad 70 norm projektowych z całego świata.  Może posługiwać się w obrębie jednego, zintegrowanego modelu, metrycznymi lub anglosaskimi jednostkami miary, kształtami profili oraz językiem i normami budowlanymi dostosowanymi do wymagań konkretnego kraju. Dzięki temu projektant może realizować projekty dla kontrahentów praktycznie z całego świata.

Wymiarowanie konstrukcji stalowych

Wymiarowanie konstrukcji stalowych (w tym między innymi według polskich norm i Eurokodów). Możliwość zdefiniowania parametrów obliczeniowych, grupowania elementów i analizy optymalizacyjnej. Dostęp do wyników szczegółowych (w tym z informacją o numerach wzorów w normie, dla których dana wartość została wyliczona) umożliwia szczegółowa kontrolę projektanta na każdym etapie analizy.

Wymiarowanie żelbetu i generowanie rysunków zbrojenia

Program umożliwia wymiarowanie elementów żelbetowych (w tym między innymi według polskich norm i Eurokodów). Obliczanie zbrojenia jest możliwe dla elementów takich jak belki, słupy, stopy i ławy fundamentowe, belki-ściany, ściany, płyty i powłoki. Program oferuje duże możliwości modyfikowania i dostosowywania zbrojenia, a także generowanie rysunków potrzebnego zbrojenia.

Integracja z AutoCAD Structural Detailing

Użytkownicy systemu Autodesk Robot Structural Analysis Professional mogą wykorzystać mechanizm automatycznego przekazywania rezultatów uzyskanych w trakcie analizy konstrukcji do pakietu AutoCAD Structural Detailing. Przekazywane mogą być geometria i profile elementów stalowych, parametry analizowanych połączeń jak również informacje o wymaganym zbrojeniu obiektów żelbetowych. Uzyskane tą drogą informacje umożliwiają szybkie przygotowanie dokumentacji warsztatowej dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Firmy oferujące ten produkt
Nic nie znaleziono
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
 • oferty pracy
 • zniżki na książki
 • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.