Korzystamy z cookies, więcej informacji »
KS System
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
System ewidencji i nadzoru prowadzenia projektów "KS System" jest aplikacją dwumodułową, której możliwości rejestracyjne oraz zdolność weryfikacji i analizy danych umożliwiają prowadzenie ciągłej kontroli i kierowania realizowanymi projektami. Wszystko to dostępne jest poprzez przyjazny dla użytkownika interfejs dialogowy z możliwością przedstawienia analizowanych danych graficznie, a także eksportem danych do popularnych programów biurowych, takich jak np. Microsoft Word. Możliwość dołączenia do aplikacji software'owej czytnika identyfikacyjnych kart elektronicznych, zwiększa bezpieczeństwo stosowania całego systemu, dając jednocześnie sposobność prowadzenia kontroli dostępu do wydzielonych pomieszczeń (blokada drzwi, itp.). Elastyczność i modułowość systemu umożliwia jego prostą rozbudowę i łatwe dostosowanie do aktualnych oczekiwań użytkowników. Oddzielenie prostego interfejsu programowego wykorzystywanego przez użytkowników o podstawowych uprawnieniach, od zaawansowanego modułu używanego przez użytkowników o wyższych uprawnieniach, dodatkowo wpływa na przejrzystość całej aplikacji i jej niezawodność. Wszystko to predysponuje program "KS System" do stosowania w małych i średnich biurach projektowych oraz firmach produkcyjnych jako doskonałe programowe narzędzie wspomagające proces kontroli pracy, wykorzystywania zasobów ludzkich, sprzętu, itp. W celu zapewnienia przejrzystości aplikacji i podziału kompetencji, struktura programowa systemu podzielona została na dwa moduły. Moduł użytkownika o podstawowych uprawnieniach "KS Prj" oraz moduł użytkownika o uprawnieniach administratora i lidera projektu "KS Admin". Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez moduł KS Prj jest umożliwienie zarejestrowania się poszczególnym użytkownikom (np. konstruktorom pracującym w biurze projektowym), na przydzielone im zadania oraz naliczanie czasu pracy w tych zadaniach. Program "KS Admin" jest interfejsem bazy danych przeznaczonym do wykorzystania przez użytkowników o wyższych uprawnieniach. Umożliwia on prowadzenie on-line nadzoru prowadzonych projektów i śledzenie postępu prac. Na podstawie naliczonych i zweryfikowanych godzin generuje rachunki dla poszczególnych klientów i zleceniodawców. Zapewnia ciągłą kontrolę nad wykorzystaniem potencjału pracowników poprzez kontrolę czasu ich pracy w poszczególnych zadaniach, a także planowanie ich wykorzystania w przyszłości. Daje także możliwość tworzenia okresowych zestawień płacowych dla pracowników zapewniając łatwy dostęp do dołączonej biblioteki funkcji płacowo - kadrowych.
Firmy oferujące ten produkt
Nic nie znaleziono
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

AutoCAD 2022 PL. Pierwsze kroki
Andrzej Pikoń

Cena: 49.00 zł
Promocja: 31.85
kup na helion.pl
Kompendium SolidWorks
Rafał Łabudek

Cena: 149.00 zł
Promocja: 96.85
kup na helion.pl