Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Enovia
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
ENOVIA Solutions jest pakietem produktów z grupy PLM przeznaczonym dla zarządzania, dystrybucji danych rozwojowych oraz wiedzy. Bazując na najlepszym przemysłowym doświadczeniu w takich dziedzinach jak: obszerne wykorzystanie danych projektowych 3D, szybka i niezawodna komunikacja oraz potężne możliwości współpracy - optymistycznie wspiera procesy w przedsięwzięciu wytwórczym oraz całą kadrę inżynieryjną - dla zaspokojenia potrzeb odbiorców. ENOVIA Solutions daje większe możliwości wymiany informacji podczas długotrwałych przedsięwzięć- krótsze czasy rozwoju, wysoką jakość produktu oraz szybkie projektowanie nie tylko samego produktu, ale także jego wytwarzania, obróbki narzędziowej oraz przebiegu całego procesu wytwórczego, wymagań serwisowych oraz późniejszego rozprowadzania produktu. Realizacja "cyfrowego przedsięwzięcia" promuje innowacyjny produkt oraz definicję procesu wytwórczego, a wszystko dla szybkiej transformacji idei już do komercyjnego produktu. Enovia pozwala na symulację redukcji czasu od momentu koncepcji aż do wprowadzenia produktu na rynek oraz redukcji kosztów zakupu produktu przez odbiorcę. ENOVIA Solutions jest komponentem dużego systemu rozwiązań PLM utworzonego przez firmę Dassault Systemes, w skład którego wchodzi między innymi zaawansowany systemy CATIA oraz Delia. Zbudowany na podstawie unikatowego jądra PPR (Product, Process, Resource) ułatwia zarządzanie, dostęp oraz użytkowanie intelektualnych właściwości zgromadzonych podczas całego procesu rozwoju produktu. Szeroko stosowana wizualizacja produktu oraz towarzyszących mu procesów wytwórczych w 3D połączona wraz z analizą oraz symulacją "wirtualnego przedsięwzięcia" pozwala wszystkim uczestnikom cyfrowego przedsięwzięcia na jego zrozumienie, uczestnictwo oraz własny wkład podczas rozwoju produktu, optymalizacji już rzeczywistego procesu powstawania produktu oraz wielu innych towarzyszących procesów.
Firmy oferujące ten produkt
  Nazwa firmy Miasto Województwo
IBS Poland Sp. z o.o. Gliwice śląskie
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

Kompendium SolidWorks
Rafał Łabudek

Cena: 149.00 zł
Promocja: 96.85
kup na helion.pl
AutoCAD 2022 PL. Pierwsze kroki
Andrzej Pikoń

Cena: 49.00 zł
Promocja: 31.85
kup na helion.pl