Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Konstruktor-Wiązary dachowe drewniane
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
Program przeznaczony jest do obliczeń statycznych i wymiarowania podstawowych 20 schematów statycznych drewnianych więźb dachowych wg nowej normy PN-B-03150: 2000. Podstawowe możliwości programu to, m. in.: - Możliwość wprowadzenia 20 podstawowych typów płaskich wiązarów dachowych dwuspadowych, z możliwością zmian ich geometrii w ramach danego schematu. - Uwzględnione wszystkie klasy drewna litego i klejonego. Sprawdzanie poprawności układu geometrycznego na etapie jego wprowadzania. - Możliwość definiowania wartości obciążeń dla pięciu typowych schematów obciążenia: obciążenia stałe + ciężar własny konstrukcji, śnieg-lewa połać, śnieg prawa połać, wiatr z lewej, wiatr z prawej. - Automatyczny rozkład obciążeń na krokwiach (obciążenie prostopadłe i równoległe do połaci). - Możliwość indywidualnego definiowania geometrii przekroju każdego pręta (przekroje prostokątne pojedyncze i podwójne z możliwością ich obrotu o 90 °). - Domyślne lub indywidualnie definiowane współczynniki wyboczenia poszczególnych prętów. - Możliwość stosowania współczynników osłabienia przekroju dla danego trybu jego pracy. - Załączona biblioteka typowych przekrojów tarcicy iglastej. - Generowanie obwiedni obciążeń po pięciu schematach statycznych z uwzględnieniem wykluczających się schematów od obciążenia wiatrem. - Wymiarowanie poszczególnych prętów wiązara w stanie granicznym nośności na ekstremalne wielkości z obwiedni z uwzględnieniem następujących stanów pracy konstrukcji: zginanie z uwzględnieniem stateczności lokalnej, zginanie ze ściskaniem, ściskanie ze zginaniem, ściskanie, rozciąganie ze zginaniem, rozciąganie, ścinanie. - Obliczenie przemieszczeń prętów wiązara z uwzględnieniem wpływu ścinania oraz pełzania i wilgotności drewna (czynniki reologiczne).
Firmy oferujące ten produkt
  Nazwa firmy Miasto Województwo
DELTA SOFT CENTRUM SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA… Warszawa nieznane
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.