Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Konstruktor-Belka żelbetowa
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
Moduł "Belka żelbetowa" to program służący do analizy statycznej i wymiarowania belek wieloprzęsłowych wg PN-03264:1999. Podstawowe możliwości programu to m. in.: - intuicyjny moduł wprowadzania danych, - definiowanie dowolnych typów obciążeń, - skalowana wizualizacja obciążeń, - tworzenie kombinatoryki obciążeń, - dowolny kształt przekroju żelbetowego (prostokątny, teowy, półteowy, teowy odwrócony, dwuteowy), - możliwość zmiany przekroju na długości belki, - pełne wymiarowanie wg PN-B-03264:1999 - obliczenia stanów użytkowych belki (rysy prostopadłe do osi elementu, oraz ugięcie w stanie zarysowanym) - dobieranie ilości prętów zbrojenia głównego i uzupełniającego z uwzględnieniem wszystkich warunków konstrukcyjnych, - przy wymiarowaniu ścinania dobieranie rozstawu strzemion i prętów odgiętych, - możliwość stosowania strzemion ukośnych, - szerokie możliwości uwzględniania życzeń użytkownika w zakresie kształtowania zbrojenia, przy jednocześnie ograniczonej do minimum ilości wprowadzanych danych, - wykonywanie szkicu zbrojenia, - trójwymiarowa wizualizacja danych geometrycznych, - graficzna i tekstowa prezentacja wyników obliczeń statycznych, - obliczanie ciężaru przyjętego zbrojenia na zginanie i ścinanie umożliwiające optymalny dobór zbrojenia.
Firmy oferujące ten produkt
  Nazwa firmy Miasto Województwo
DELTA SOFT CENTRUM SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA… Warszawa nieznane
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

SolidWorks 2022. Projektowanie maszyn i konstrukcji
Jerzy Domański

Cena: 149.00 zł
Promocja: 89.40
kup na helion.pl
Blender. Podstawy modelowania
Bogdan Bociek

Cena: 59.00 zł
kup na helion.pl
AutoCAD 2023 PL
Andrzej Pikoń

Cena: 149.00 zł
Promocja: 89.40
kup na helion.pl