Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Konstruktor-Schody płytowe
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
Moduł Konstruktora - Schody płytowe żelbetowe przeznaczony jest dla konstruktorów oraz architektów do szybkiego wykonania kompleksowego projektu technicznego (architektoniczno - budowlanego) monolitycznych schodów płytowych. Na projekt ten składają się następujące etapy: - Automatyczne (zgodne z - Dz.U.95.Nr 10 poz. 46 rozporządzenie z dnia 1994.12.14 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) ustalenie geometrii schodów na podstawie podstawowych parametrów podanych przez użytkownika takich jak np. typ obiektu, długość schodów, różnica wysokości itp. - kilka propozycji do wyboru. - Po przyjęciu wymiarów biegu i spoczników, oraz podaniu danych dotyczących okładzin program samodzielnie ustala i rozkłada obciążenia stałe i zmienne. - Na podstawie domyślnych lub podanych przez użytkownika danych do wymiarowania, moduł wykonuje obliczenia statyczne łącznie ze sprawdzeniem stanów granicznych użytkowania i doborem zbrojenia. - Po wykonaniu obliczeń wszystkie wyniki mogą zostać przekazane do odpowiedniego modułu programu GrafKon w celu wygenerowania pełnego rysunku konstrukcyjnego projektowanych schodów.
Firmy oferujące ten produkt
  Nazwa firmy Miasto Województwo
DELTA SOFT CENTRUM SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA… Warszawa nieznane
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.