Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Autor nieznany - dodane produkty
  Nazwa Programu Producent type
Spacemouse Hardware
Spacemouse Hardware
Spacemouse Hardware
Spacemouse Hardware
Spacemouse Hardware
Spacemouse Hardware
Spacemouse Hardware
AutoTrack for Highway Design Software
Spinfire Software
IdeCAD Architectural Software
TwinView ver. 8.1 PL Software
DTP Express ver. 3 PL Software
dwgExpress 2004 Software
DesignSpace Software
Kontrolery 3D 3Dconnexion Hardware
Kontrolery 3D 3Dconnexion Hardware
Kontrolery 3D 3Dconnexion Hardware
Kontrolery 3D 3Dconnexion Hardware
Kontrolery 3D 3Dconnexion Hardware
Kontrolery 3D 3Dconnexion Hardware
PCBto3D Software
BLANKNEST Software
Cad2Cad Express ver. 2 PL Software
ELOCAD Software
NCSimul Software
Predator Traveler Software
Predator Gage Crib Software
FASTFORM Software
MicroFe PL Software
visualNastran FEA Software
AutoCAD Mechanical 2004 Software
AutoCAD Mechanical 2004 Software
AutoCAD Mechanical 2004 Software
AutoCAD Mechanical 2004 Software
AutoCAD Mechanical 2004 Software
FEMAP Software
FEMAP Software
FEMAP Software
FASTBLANK Software
Brazil r/s 1.x Software
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.