Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Autodesk Revit Structure
Producent:
Autodesk
Data dodania:
26.02.2013
Typ:
Software

Autodesk Revit Structure to nowoczesne oprogramowanie przeznaczone w głównej mierze dla projektantów konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych. Usprawnia koordynację pracy pomiędzy konstruktorem, architektem i projektantem.

Zastosowania

Rysunek budowlany

Dzięki dużym możliwościom dostosowania programu, jesteśmy w stanie uzyskać w pełni zgodny z polskimi standardami rysunek ze wszystkimi opisami i oznaczeniami.

Kosztorysy

Zestawienia tworzy się manualnie i to użytkownik decyduje, jakie elementy się w nich pojawiają. Mogą to być ilości okien, powierzchnie ścian czy kubatury pomieszczeń itd. Raz utworzone zestawienia można zapisać w szablonie, dzięki czemu po utworzeniu nowego projektu, zestawienia będą uzupełniane automatycznie wraz z postępem prac projektowych, co da użytkownikowi pełną kontrolę nad kosztami.

Renowacje

Autodesk Revit Structure umożliwia rysowanie elementów przed remontem i po remoncie na jednym modelu. Możemy w każdej chwili pokazać w innym kolorze elementy istniejące, te które należy wyburzyć i te, które dopiero powstaną.

Planowanie budowy i współpraca z wykonawcą

Dzięki trójwymiarowemu modelowi konstrukcji, łatwiejsze jest przedstawienie zamysłu projektanta inżynierowi budownictwa, ponadto model można wyeksportować do darmowej przeglądarki plików 3D Design Review. Kolejność wykonywanych prac również może zostać zawarta w projekcie, a następnie zestawiona w harmonogramie lub nawet pokazana w formie animacji.

Kluczowe funkcje

Modelowanie obiektowe 3D

Autodesk Revit Structure daje możliwość wstawiania całych obiektów w 3D takich jak ściany, belki, okna , schody itp., co pozwala na automatyczną generację przekrojów i elewacji.

Dynamiczne zmiany

Naniesione zmiany zostaną wprowadzone na rzutach, elewacjach i przekrojach na dowolnym etapie projektowania. W programie Revit  zmiana w jednym miejscu jest zmianą globalną - zmiana dowolnej informacji skutkuje jej modyfikacją w całym modelu Revit.

Sprawdzanie kolizji

Przydatnym rozwiązaniem jest opcja służąca do sprawdzania kolizji, która umożliwia przeanalizowanie modelu Revit pod kątem występowania kolizji pomiędzy poszczególnymi elementami.

Parametryczne obiekty (rodziny)

Oprogramowanie Autodesk Revit Achitecture daje możliwość tworzenia elementów, których wymiary można zmieniać już po wstawieniu do rysunku bez konieczności edycji geometrii. Wystarczy zaznaczyć obiekt i wpisać nową wartość np. wysokość, czy zmienić materiał. Parametryczne komponenty doskonale nadają się zarówno do tworzenia najbardziej skomplikowanych zespołów, takich jak szafki i wyposażenie, jak i do najbardziej podstawowych, takich jak ściany i słupy. Co najważniejsze, korzystanie z nich nie wymaga znajomości żadnego języka programowania.

Automatyczne zestawienia

Program pozwala tworzyć dowolne zestawienia z wybranych elementów, a następnie zapisać je w szablonie. Zestawienia są automatycznie uaktualniane, dzięki czemu można na bieżąco monitorować koszty tworzonego projektu.

Przedmiar materiałów

Sporządzanie przedmiaru materiałów, dzięki udostępnionym narzędziom, ułatwia szczegółowe obliczanie ilości materiałów i śledzenie ich w kosztorysach. Mechanizm parametrycznych zmian pozwala na uzyskanie dokładniejszych przedmiarów.

Inteligentne opisy

Opcja inteligentnych opisów sprawia, że wstawiane opisy aktualizują się automatycznie. Jeśli zmieni się element opisywany (np. zwiększy się przekrój słupa czy typ okna) wówczas treść opisu również ulegnie zmianie. Podobnie zachowują się łańcuchy wymiarów, które zawsze są aktualne.

Zautomatyzowana praca grupowa

Autodesk Revit Structure umożliwia podział pracy pomiędzy członków zespołu projektowego, a dzięki możliwości ciągłego wglądu w całość projektu zwiększają się znacznie szanse na uniknięcie błędów. Zintegrowane narzędzia do rewizji i porównywania rysunków pozwalają na znaczne zaoszczędzenie czasu przy szukaniu zmian.

Praca zespołowa

Tryb pracy współdzielonej umożliwia rozpowszechnianie informacji o budynku w całym zespole projektowym. Wiele osób może pracować na tym samym, „inteligentnym” modelu informacji o budynku i zapisywać efekty pracy w centralnym pliku.

Revit Server

Revit Server umożliwia zespołom projektowym, znajdującym się w różnych lokalizacjach, współpracę na współdzielonych modelach Revit w sieci rozproszonej (WAN). Ta funkcja Autodesk Revit pozwala utrzymywać zintegrowany zbiór modeli centralnych Revit na jednym serwerze, do którego można uzyskać dostęp z serwerów lokalnych.

Trójwymiarowa współpraca z konstruktorem i instalatorem

Dzięki Autodesk Revit Architecture umożliwia jest sprawna wymiana informacji i modeli 3D pomiędzy architektami, inżynierami odpowiadającymi za konstrukcje i instalacje. Pozwoli to na uniknięcie rozbieżności i kolizji.

Obsługa DWG, DWF, DXF i DGN

Oprogramowanie Autodesk Revit umożliwia import, eksport i łączenie danych z najbardziej popularnymi w branży formatami, w tym DWG™, DXF™, DGN oraz IFC, ułatwiając pracę z danymi otrzymanymi od konsultantów, klientów i wykonawców.

Firmy oferujące ten produkt
Nic nie znaleziono
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.