Korzystamy z cookies, więcej informacji »
HyperWorks (pakiet narzędzi do obliczeń MES)
Producent:
Altair Engineering
Data dodania:
21.09.2011
Typ:
Software

Przegląd programów Altair HyperWorks 11.0

1. Projektowanie i tworzenie siatek elementów skończonych

HyperMesh

Wiodący preprocesor dla większości programów obliczeniowych (solwerów), bazujący bezpośrednio na wczytywanej geometrii jak i istniejących modelach MES. Posiada również opcje post-procesingu.

HyperCrash

Wyspecjalizowany preprocesor przeznaczony do przygotowania i sprawdzania modeli dla analiz typu "crash test" oraz oceny bezpieczeństwa. Wczytuje formaty modeli LS-Dyna i Pam-Crash.

BatchMesher

Narzędzie do automatycznego rozpoznawania, oczyszczania oraz tworzenia jakościowo zoptymalizowanej siatki na geometrii w zadanych plikach w formatach CAD, działający w trybie wsadowym (batch mode).

AcuConsole

Preprocesor CFD dla programu AcuSolve.

2. Projektowanie układów kinematyczno-dynamicznych

MotionView

Narzędzie do pre- i post-procesingu, w symulacji układów kinematyczno-dynamicznych.

3. Solwery, badania i optymalizacja

Radioss

Program do obliczeń metodą elementów skończonych w wersji jawnej (explicit) oraz niejawnej (implicit). Rozwiązuje problemy strukturalne, przepływowe, sprzężone (FSI), dla obciążeń statycznych i dynamicznych.

AcuSolve

Program do obliczeń CFD.

MotionSolve

Program do symulacji układów kinematyczno-dynamicznych.

OptiStruct

Wiodący program do optymalizacji topologicznej, topograficznej oraz morfologicznej (morphing), z kryteriami wytrzymałościowymi przy konstruowaniu elementów maszyn i urządzeń.

HyperStudy

Program do optymalizacji, projektowania typu DOE (Design of Experiments), optymalizacji wielowątkowej i badań stochastycznych w środowisku CAE.

4. Postprocesory i analiza danych

HyperView

Postprocesor do wyświetlania oraz analizowania wyników obliczeń MES, obsługujący formaty wyników większości programów obliczeniowych (solwerów).

HyperGraph

Narzędzie do analizy danych i tworzenia wykresów. Posiada opcje analizy matematycznej, jak całkowanie, transformaty Fouriera, filtrowanie, automatyczne wyznaczanie normatywnych kryteriów zniszczenia. Zawiera bezpośrednie interfejsy do wielu popularnych programów. Zapewnia szybkie tworzenie raportów i interpretowanie danych inżynierskich.

HyperGraph3D

Środowisko do zarządzania, przeglądania oraz analizowania wykresów 3D, jak kaskady, powierzchnie 3D.

HyperViewPlayer

Program do animacji wyników CAE.

HyperMath

Matematyczny język skryptowy. Kompatybilny z MatLab.

Templex

Edytor tekstu z funkcją biblioteki matematycznej, używany do programowania matematycznego, automatycznego wydobywania danych, analizowania danych oraz tworzenia raportów.

5. Zarządzanie danymi i automatyzacja procesów

Collaboration Tools

Narzędzia do organizacji, zarządzania i przechowywania danych CAE i wyników badań w ciągu całego cyklu modelowania.

Process Manager

Narzędzie do automatyzacji procesów z pakietu HyperWorks i oprogramowań firm trzecich. Procesy mogą być tworzone przy pomocy Process Studio.

ScriptView

HyperWorks IDE (Integrated Development Environment) do tworzenia i debugowania skryptów w formatach TCL oraz HyperMath Language (HML).

HiQube

Program analityczny do badania kluczowych wskaźników wydajności, tworzenia i udostępnienia bogatych wizualnie raportów.

6. Symulacja procesów produkcji

Manufacturing Solutions

Jednorodne środowisko do symulacji procesów produkcyjnych, analizy i optymalizacji projektów.

HyperForm

Program do symulacji tłoczenia blach.

HyperXtrude

Narzędzie do analizy płynięcia materiału i rozwiązania problemów wymiany ciepła w procesach wytłaczania i walcowania.

HyperMold and Forging

Środowisko do tworzenia modeli do symulacji formowania wtryskowego za pomocą Moldflow oraz trójwymiarowej symulacji kucia za pomocą DEFORM3D.

HyperWeld

Narzędzie do analizy zgrzewania tarciowego z przemieszaniem.

HyperWorks Results Mapper

Narzędzie pracujące na zasadzie Process Manager'a. Stanowi środowisko do tworzenia modelu strukturalnego na podstawie wyników z symulacji formowania.

 

7. Zarządzanie obliczeniami sieciowymi

PBS Professional

Upraszcza i automatyzuje procesy planowania i zarządzania w pracy obliczeniowej klastrów, konfiguracji hybrydowych i SMP.

PBS Analytics

Internetowy portal do wizualizacji danych HPC użytkownika.

 

8. HyperWorks Partner Alliance

W ramach programu partnerskiego HyperWorks Partner Alliance Altair rozszerzył pakiet HyperWorks o oprogramowania firm trzecich. Klienci mogą używać posiadanej puli jednostek HWU zarówno do uruchamiania programów z pakietu HyperWorks jak i programów partnerskich, przy zerowym lub niewielkim dodatkowym koszcie. Liczba dostępnych programów partnerskich stale wzrasta.

Aktualnie dostępne oprogramowania w ramach programu HyperWorks Partner Alliance to:

DesignLife by nCode

FEMFAT by ECS (MAGNA PowerTrain)

MADYMO by TASS-safe

CFD++, CAA++& MIME by Metacomp

SC/Tetra, STREAM by Software Cradle

FTire by cosin scientific software

MindManager by Mindjet

Digimat by e-Xstream

Moldex3D by CoreTech System

Coustyx by ANSOL

VMAP by TechPassion

FEKO by EMSS

DSHplus by FLUIDON

RAMSIS by Human Solutions

Firmy oferujące ten produkt
Nic nie znaleziono
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.