Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Pyrosim 2010
Producent:
Stigo
Data dodania:
12.05.2011
Typ:
Software

PyroSim jest kompletnym systemem symulacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pozwala łatwo tworzyć, uruchamiać i liczyć symulacje aerodynamiczne i termodynamiczne w obiektach budowalanych. PyroSim łączy modelowanie graficzne w 3D z możliwościami Fire Dynamic System (FDS). Używając modelu fizyki FDS, PyroSim potrafi symulować przemiany termodynamiczne oraz ruch dymu, wymianę ciepła i rozprzestrzenianie się ognia. Program może być również używany do rekonstrukcji pożarów i innych wypadków z udziałem ognia. 

Cechy programu:
1. Tworzenie trójwymiarowych modeli symulacyjnych w intuicyjnym środowisku graficznym
2. Możliwość definiowania dowolnych materiałów i powierzchni
3. Dowolne definiowanie środowiska symulacji (temperatura, ciśnienie, itd.)
4. Możliwość tworzenia substancji palnych o dowolnych parametrach
5. Możliwość umieszczenia w modelu symulacyjnym urządzeń tryskaczowych
6. Możliwość modelowania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych
7. Umieszczanie detektorów ognia i dymu
8. Możliwość tworzenia modeli automatycznych typu detektor aktywuje urządzenie
9. Możliwość umieszczania czujników (temperatury, przepływu, itd.)
10. Tworzenie wykresów na bazie odczytu czujników
11. Tworzenie wynikowych powierzchni zmian parametrów termodynamicznych
12. Dowolna wizualizacja wybranych składowych dymu (tlenek węgla, dwutlenek węgla, itd.)
13. Możliwość tworzenia urządzeń grzewczych i chłodniczych o dowolnych parametrach
14. Możliwość importowania plików CAD (dwg,dxf) i tworzenie symulacji na ich bazie
15. Możliwość tworzenia modelu na bazie zaimportowanego pliku graficznego (jpg,bmp, itd.)
16. Możliwość importowania i edycji modeli symulacyjnych FDS.
17. Tworzenie wizualizacji pożaru z dowolnie obranych ujęć i ścieżki widoku
18. Możliwość wiarygodnego teksturowania i cieniowania obiektów modelu symulacyjnego
19. Pyrosim jest zgodny z normą ASTME 1355
20. Program posiada walidację i weryfikację

Zastosowanie

1.Wizualizacje działania instalacji
2.Weryfikacja projektów
3.Wspomaganie projektowania
4.Rekonstrukcja pożarów
5.Opracowania strategii bezpieczeństwa

Firmy oferujące ten produkt
Nic nie znaleziono
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

Kompendium SolidWorks
Rafał Łabudek

Cena: 149.00 zł
Promocja: 89.40
kup na helion.pl
Blender. Podstawy modelowania
Bogdan Bociek

Cena: 59.00 zł
kup na helion.pl