Korzystamy z cookies, więcej informacji »
BiK
Producent:
BUDiKOM
Data dodania:
28.09.2010
Typ:
Software

Pakiet oprogramowania BiK jest skierowany do konstruktorów tworzących dokumentację 2D i służy do rysowania konstrukcji budowlanych. Aplikacja ta składa się z 4 modułów: Base, Stal, Żelbet, Architektura oraz Drewno. Program BiK znacznie ułatwia wykonywanie prac konstrukcyjnych, wprowadzanie danych o konstrukcji i komunikacje z programem. Efektem końcowym pracy w BiK'u są przejrzyste rysunki konstrukcyjne o u porządkowanej strukturze warstw.

BiK Base

Moduł zawiera narzędzia do tworzenia rysunków ogólnobudowlanych, ułatwiający pracę z warstwami oraz polecenia umożliwiające rysowanie ścian jedno- lub wielowarstwowych wraz z narzędziem usprawniającym wykończenie narysowanych ścian. BiK Base ma funkcję parametrycznego wstawiania okien, drzwi i ramek rysunkowych, wymiarowania poprzez ciągi wymiarów oraz opisy w postaci tekstów, odnośników jedno- i wieloliniowych. Każdy z opisów automatycznie dostosowuje wielkość do skali tworzonego rysunku.

BiK Stal

Umożliwia parametryczne rysowanie płaskich konstrukcji stalowych, elementów walcowatych oraz zimnogiętych, przekroi oraz widoków bocznych. Moduł Stal zawiera biblioteki elementów stalowych oraz 10 typów kratownic. Istnieje możliwość przypisywania elementów do osi, połączeń doczołowych oraz łatwej zamiany elementów, jak i obracania względem osi. BiK Stal umożliwia zakańczanie elementów blachą doczołową, rysowanie podcięć jednostronnych i dwustronnych. W module znajduje się również zestaw czcionek technicznych. Wszystkie opisane elementy zawarte na rysunku można zestawić za pomocą funkcji służących do ich wytworzenia.

BiK Architektura

BiK Architektura to całkowicie nowe rozwiązanie dla konstruktorów oraz projektantów. Moduł jest całkowicie zgodny z wcześniejszymi modułami pakietu BiK. W module zawarty został szereg funkcji znacznie przyspieszających i usprawniających rysowanie rzutów i przekroi obiektów budowlanych. Za pomocą BiK Architektura najczęściej wykonywane operacje takie jak, rysowanie ścian, wstawianie stolarki oraz schodów, można wykonać znacznie szybciej. Dodatkowo w module zawarte zostały funkcje służące do tworzenia zestawień stolarki oraz powierzchni pomieszczeń.

BiK Żelbet

Za pomocą modułu BiK Żelbet użytkownik ma możliwość rysowania elementów konstrukcji żelbetowych, w którym znajdują się generatory do tworzenia m.in. żeber teowych, stóp i ław fundamentowych, słupów prostokątnych oraz okrągłych. Zawiera również polecenia umożliwiające rysowanie strzemion. Wszystkie parametry wyżej wymienionych elementów można zdefiniować za pomocą okien dialogowych utworzonych dla poszczególnych elementów. Istnieje możliwość rysowania prętów w widoku i przekroju oraz ich edycji. Moduł Żelbet umożliwia półautomatyczny opis elementów rysunkowych, rozpoznaje typ, wielkość i długość. Z opracowanych opisów można wykonać zestawienie oraz je edytować.

BiK Drewno

Umożliwia rysowanie 4 układów więźb dachowych: krokwiowo-belkowych z jętką, krokwiowo-belkowych z jętką i ścianą stolcową, płatwiowo-kleszczowy oraz płatwiowych ze ścianką stolcową. Więźby można rysować w widoku: frontowym, bocznym i górnym. Moduł Drewno ma możliwość generowania wyżej wymienionych więźb jako modele przestrzenne. Posiada narzędzie umożliwiające budowanie w przestrzeni indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych, tj.: słupy, krokwie, belki, jętki, zastrzały. Istnieje również możliwość wstawiania krokwi koszowych i narożnych, elementów wobec zadanego szyku oraz przedłużania i docinania. Zawiera funkcję opisu elementów oraz ich zestawiania.

Firmy oferujące ten produkt
  Nazwa firmy Miasto Województwo
FORCAD Poznań wielkopolskie
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.