Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Fringe Application
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
Fringe Application jest 32 bitowym programem zaprojektowanym w celu wykonania kompleksowej analizy obrazów prążkowych uzyskiwanych w szerokim zakresie metod optycznych, między innymi w: - Klasycznej interferometrii dwuwiązkowej - Interferometrii siatkowej - Cyfrowej interferometrii plamkowej - Interferometrii Holograficznej i ESPI - Metodach światła strukturalnego w tym projekcji rastra i prążków moire Fringe Application posiada wyspecjalizowane funkcje do automatycznego wyznaczania przemieszczeń, naprężeń, kształtu 3D i chropowatości. Zawiera również bogaty zestaw funkcji do poprawy jakości obrazów wyjściowych i danych wejściowych oraz w pełni automatyczne procedury skalowania wyników do wartości fizycznych. Oferujemy następujące specjalizowane wersje oprogramowania: - Pakiet Mechaniki Eksperymentalnej i Inżynierii Materiałowej - Pakiet Pomiarów Kształtu Obiektów Trójwymiarowych - Pakiet Pomiarów Kształtu Technikami Interferometrycznymi - Pakiet Pomiarów Chropowatości Powierzchni - Pakiet do Analizy Cyfrowych Hologramów Każdy z pakietów może być modyfikowany pod indywidualne zamówienie klienta. Metody Analizy: - Metoda czasowego przesunięcia fazy (CPF) - Metoda przestrzennego przesunięcia fazy z częstością nośną (PPF) - Metoda transformaty Fourier'a - Metoda odtworzenia hologramu cyfrowego (HC) - Metoda odtworzenia różnicy fazy z dowolnej pary hologramów Dodatkowo: - Generacja obrazów prążkowych i rozkładów fazy - Wiele procedur usuwania skoku fazy - Przetwarzanie obrazu - Import i export danych w formie plików tekstowych Zastosowania: - Mechanika eksperymentalna - Inżynieria Materiałowa - Badania elementów MEMS/MOEMS - Pomiary elementów optycznych: - pomiar niejednorodności współczynnika załamania - pomiar odchyłki kształtu elementów optycznych - aberracje układów optycznych - Diagnostyka medyczna - Techniki multimedialne - Rozwiązanie niekonwencjonalnych zadań przemysłowych i naukowych.
Firmy oferujące ten produkt
Nic nie znaleziono
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

AutoCAD 2023 PL
Andrzej Pikoń

Cena: 149.00 zł
Promocja: 96.85
kup na helion.pl
SolidWorks 2022. Projektowanie maszyn i konstrukcji
Jerzy Domański

Cena: 149.00 zł
Promocja: 96.85
kup na helion.pl
Blender. Podstawy modelowania
Bogdan Bociek

Cena: 59.00 zł
kup na helion.pl