Korzystamy z cookies, więcej informacji »
konstruktor-Fundamenty bezpośrednie
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
Moduł Konstruktora - Fundamenty bezpośrednie przeznaczony jest do kompleksowego projektowania pojedynczych żelbetowych stóp i ław fundamentowych usytuowanych bezpośrednio na gruncie. Za pomocą programu można wykonać projekt następujących podstawowych typów fundamentów: · Ławy żelbetowej. · Stopy żelbetowej prostopadłościennej. · Stopy żelbetowej trapezowej. · Stopy żelbetowej kielichowej. · Stopy żelbetowej schodkowej. W ogólnym przypadku program może wykonać następujące obliczenia i sprawdzenia: - Sprawdzenie nośności gruntu w dwóch kierunkach, w poziomie posadowienia i na stropie każdej warstwy gruntu dla wszystkich schematów obciążeń, zgodnie z PN-81/B-03020 "Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli"; - Obliczenia ekstremalnych naprężeń w czterech narożach fundamentu (z uwzględnieniem ich wzrostu przy wystąpieniu odrywania) dla wszystkich schematów obciążeń; - Sprawdzenie warunku normowego na dopuszczalny zasięg strefy odrywania dla poszczególnych schematów obciążeń; - Wymiarowanie bloku fundamentu na zginanie wywołane odporem gruntu, liczone dla ekstremalnych naprężeń w kierunku x i y (wg PN-B03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone) wraz ze sprawdzeniem warunków konstrukcyjnych na zbrojenie minimalne i odpowiednim doborem prętów; - Sprawdzenie nośności na przebicie we wszystkich charakterystycznych przekrojach danego typu fundamentu, dla kolejnych schematów obciążeń, a także dla stopy kielichowej sprawdzenie przebicia w kielichu dla podanej siły montażowej. - Sprawdzenie stateczności na obrót i przesuw w poziomie posadowienia oraz na kolejnych warstwach, dla kolejnych schematów obciążeń, z możliwością uwzględnienia tarcia i oporu bocznego gruntu; - Obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego bloku fundamentu na podłożu warstwowym oraz jego obrotu, dla wszystkich schematów obciążeń, zgodnie z PN-81/B-03020 "Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli". Dla stopy kielichowej wykonuje wymiarowanie zbrojenia poziomego i pionowego kielicha wraz z odpowiednim doborem prętów.
Firmy oferujące ten produkt
Nic nie znaleziono
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.

AutoCAD 2023 PL
Andrzej Pikoń

Cena: 149.00 zł
Promocja: 96.85
kup na helion.pl
SolidWorks 2022. Projektowanie maszyn i konstrukcji
Jerzy Domański

Cena: 149.00 zł
Promocja: 96.85
kup na helion.pl