Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Konstruktor-Rama 2D
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
Program przeznaczony do analizy statycznej płaskich konstrukcji prętowych w stanie liniowym o dowolnym schemacie statycznym. Podstawowe możliwości programu to, m. in.: - możliwość rozbudowy biblioteki o własne przekroje, swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji, polegające na zadawaniu schematu na ekranie monitora metodą graficzną lub alfanumeryczną, - automatyczne generowanie typowych układów prętowych: belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, łuków, - możliwość używania generatorów parametrycznych, na każdym etapie możliwość modyfikacji projektu przez usunięci, dodanie lub przesunięcie węzłów prętów i podpór, - możliwość wprowadzenia dodatkowego podziału pręta węzłem, deklarowanie różnych typów obciążeń węzłowych, prętowych, skupionych i równomiernie rozłożonych oraz obciążenia temperaturą, - skalowana wizualizacja obciążeń, - automatyczne dostosowanie obciążeń do zmian geometrii układu, - generowanie sparametryzowanych obciążeń na kilku wybranych prętach, - wykorzystanie techniki przeciągnij i upuść przy kopiowaniu obciążeń i podpór, - zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych, - nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych, możliwość generowania wyników dla wybranej pojedynczej kombinacji obciążeń, - automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń, - wykorzystanie do obliczeń statycznych dokładnego algorytmu metody przemieszczeń, - tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń, - przekazywanie wyników obliczeń statycznych do modułów wymiarujących, - trójwymiarowa wizualizacja danych geometrycznych.
Firmy oferujące ten produkt
  Nazwa firmy Miasto Województwo
DELTA SOFT CENTRUM SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA… Warszawa nieznane
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.