Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Konstruktor-Obciążenia
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
Moduł Obciążenia przeznaczony jest do tworzenia dowolnych zestawień obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia wiatrem i śniegiem. Podstawowym przeznaczeniem modułu jest wykonywanie tabelarycznych zestawień obciążeń przewidzianych do wydruku i zamieszczenia w projekcie oraz możliwość wykorzystania wyników zestawień jako danych w modułach obliczeniowych Konstruktora. W każdym projekcie można utworzyć dowolną ilość odpowiednio nazwanych i opisanych pozycji obliczeniowych. W ramach modułu można tworzyć obciążenia ciągłe i siły skupione zarówno charakterystyczne jak i obliczeniowe. Program pozwala również na rozkład obciążenia ciągłego na pochylonej połaci dachu na kierunek prostopadły i równoległy do połaci lub kierunek poziomy i pionowy w zależności od charakteru obciążenia (śnieg, wiatr, obciążenie stałe lub zmienne). Moduł Obciążenia jest w pełni edytowalnym arkuszem kalkulacyjnym przeznaczonym do wykonywania zestawień obciążeń w procesie projektowania. W ramach programu zaimplementowano normowe bazy wielkości obciążeń stałych i zmiennych zawarte w PN-82/B-02001 " Obciążenia stałe" oraz PN-82/B-02003 "Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe". W skład modułu wchodzą również trzy kalkulatory w znacznym stopniu ułatwiające wprowadzanie obciążeń tj.: Kalkulator obliczania obciążenia wiatrem na podstawie normy PN-77/B-02011 "Obciążenie wiatrem"; Kalkulator obliczania obciążenia śniegiem na podstawie normy PN-80/B-02010 "Obciążenie śniegiem"; Kalkulator matematyczny.
Firmy oferujące ten produkt
  Nazwa firmy Miasto Województwo
DELTA SOFT CENTRUM SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA… Warszawa nieznane
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.