Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Konstruktor-Belka stalowa
Producent:
nieznany
Data dodania:
17.05.2010
Typ:
Software
Moduł "Belka stalowa" to program przeznaczony do analizy statycznej i sprawdzania nośności stalowych belek wieloprzęsłowych z elementów walcowanych wg PN-90/B-03200. Podstawowe możliwości programu to m. in.: - intuicyjny moduł wprowadzania danych, o organizacji analogicznej do innych modułów firmy INTERsoft - definiowanie dowolnych typów obciążeń, - skalowana wizualizacja obciążeń, - tworzenie kombinacji dowolnych obciążeń; wykluczających się, występujących łącznie, wynikających z innych obciążeń, lub pociągających inne obciążenia, - możliwość zmiany przekroju, stały przekrój w obrębie przęsła, obliczanie maksymalnego ugięcia dla każdego przęsła (dla wybranej kombinacji obciążeń), - sprawdzanie nośności w każdym przęśle dla; Mmax, Mmin, Vmax, z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia belki, sprawdzanie nośności środnika nad podporami i pod siłami skupionymi, - trójwymiarowa wizualizacja danych geometrycznych graficzna i tekstowa prezentacja wyników obliczeń statycznych, możliwość decydowania przez użytkownika o ilości danych przeznaczonych do wydruku,
Firmy oferujące ten produkt
  Nazwa firmy Miasto Województwo
DELTA SOFT CENTRUM SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA… Warszawa nieznane
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.