Korzystamy z cookies, więcej informacji »
Gdzie kupić?
  Nazwa programu Producent Kategoria
MapInfo pitney bowes Software
Strakon 2012 Dicad Software
iziNorm iziSoft Software
iziNorm iziSoft Software
iziNorm iziSoft Software
Alibre Design Alibre Software
Alibre Design Alibre Software
NX CAD Siemens PLM Software Software
NX CAD Siemens PLM Software Software
ZW3D CAD/CAM ZWSOFT Software
ZW3D CAD/CAM ZWSOFT Software
ZW3D CAD/CAM ZWSOFT Software
ZW3D CAD/CAM ZWSOFT Software
SolidWorks Sustainability Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks Sustainability Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks Sustainability Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks Sustainability Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks Sustainability Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks Sustainability Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks Sustainability Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
SolidWorks 3D CAD Dassault Systèmes SolidWorks… Software
ARC+ Executive ® ARC Technology Software
ARC+ 2011 ARC Technology Software
NCSimul Spring Technologies Software
CATIA V5/V6 Dassault Systemes Software
HyperWorks (pakiet narzędzi do obliczeń… Altair Engineering Software
Google SketchUp Pro 8 PL Google Software
AutoCAD LT 2013 Autodesk Software
AutoCAD LT 2013 Autodesk Software
Newsletter
Prosto na email będziesz otrzymywać między innymi
  • oferty pracy
  • zniżki na książki
  • najnowsze publikacje
AutoCAD cz. I

AutoCAD - kurs dla początkujących

 

Pierwszy z kursów przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCAD.
Omówiona została filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb.

Kolejne podrozdziały poświęcone są zagadnieniom rysowania i modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn). Zostały również omówione zasady pracy z warstwami, blokami oraz wymiarowanie. Ostatnie rozdziały kursu podstawowego omawiają zasady drukowania.